Naujienos

Pranešimas apie gautą UAB „Vakarų medienos grupė“ medienos drožlių plokščių gamybos įmonės paraišką TIPK leidimui gauti

Naujienos

Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 71 punktu informuojame Jus apie gautą UAB „Vakarų medienos grupė“ Medienos drožlių plokščių gamybos įmonės, esančios Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti.

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo išdavimo, pateikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti (toliau – Pranešimas).

Informuojame, kad Pranešimas taip pat paskelbtas Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė >  Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Pažymime, kad pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio  ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo turite pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo.

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeistileidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.
UAB „Vakarų medienos grupė“ Medienos drožlių plokščių gamybos įmonės, esančios Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. Paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti pateikta, nes planuojama gaminti medienos drožlių plokštes (MDP). MDP plokščių gamybos apimtys – 600 tūkst. m3 plokščių per metus, 1800 m3 plokščių per parą. Numatoma iš bendro gamybos kiekio gaminti 150 tūkst. m3 apdailintų (laminuotų) plokščių.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė >  Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 687 49 641, faks.: 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Atgal
easy read