Projektiniai pasiūlymai

Inžinerinių tinklų, 110 kV OL Kuršėnai-N.Akmenė, Akmenės r. sav., rekonstravimo projektas

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų, 110 kV OL Kuršėnai-N.Akmenė, Akmenės r. sav., rekonstravimo projektas

Projektuojamų statinių sąrašas

110 kV OL Kuršėnai - N.Akmenė (110 kV OL Kuršėnai – Kanteikiai ir 110 kV OL Kanteikiai – N.Akmenė) rekonstravimas:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį – elektros tinklai;

Elektros tinklai pagal paskirtį – perdavimo elektros tinklai;

Statinio statybos rūšis – rekonstravimas

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Statiniai su žemės sklypais

Registro Nr.: 97/54875

Adresas: Naujoji Akmenė r. sav. teritorija

Statinio unikalus numeris: 3296-1015-3016

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Elektros tinklų

Statybos pabaigos metai: 1961

Nuosavybės teisė: LITGRID AB

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas atestato Nr. 37745, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, į/k 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. +370 707 02171.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.akmene.lt/ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, darbo dienomis nuo 8.00-16.00 iki 2022-01-24.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki viešo susirinkimo pabaigos elektroninio pašto adresu info@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, 2022-01-24, 15:30, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant (išskyrus numatomus naujai statyti arba rekonstruoti ypatinguosius statinius arba rekonstruoti neypatinguosius statinius ar nesudėtinguosius statinius į ypatinguosius ir neypatinguosius statinius), naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:

https://us06web.zoom.us/j/83372193694

Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį.

Prisijungimo prie Zoom instrukcija

Atgal
easy read