Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektai (SPTBP)

 

Teisės aktai

Formos pasisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2019-01-22, PAV - 17

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma parsisiuntimui

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, A-43 

 

Vertinimo komisija

 Įsakymas 2019-02-22, Nr. A-95  

Lėšų paskirstymas

 Įsakymas  2019-03-19, Nr. A-139  

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 Įsakymas 2019-04-10, Nr. PAV-80

 Sutarties forma

2. Sąmata

 

 SPTBP   programos sąmatos forma
3. Paraiška gauti lėšų    SPTBP paraiškos forma BFP-16

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   SPTBP ataskaitos forma F2
2. Lėšų panaudojimo suvestinė    SPTBP lėšų panaudojimo suvestinė
3. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita    Ataskaitos forma
4. Veiklos ataskaita    SPTBP veiklos ataskaitos forma
Atgal