Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektai (SPTBP)

2023 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2022-12-08 Nr. A-631

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2022-04-25 Nr. T-98

 SPTBP paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2022-12-15 Nr. PAV-425

 

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška gauti lėšų

   

 Ataskaitos formos:  

   

1. Forma F2

   

2. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

   

3. Veiklos ataskaita

   

 

2022 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2021-11-29, Nr. A-614  

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2022-04-25 d. Nr. T-98

 SPTBP paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, Nr. A - 43

 

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

Įsakymas 2019-04-10, Nr. PAV-80

 Sutarties forma

2. Sąmata

 

 SPTBP   programos sąmatos forma

3. Paraiška gauti lėšų

 

 SPTBP paraiškos forma BFP-16

 Ataskaitos formos:  

   

1. Forma F2

 

  SPTBP ataskaitos forma F2

2. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

  Ataskaitos forma

3. Veiklos ataskaita

 

  SPTBP veiklos ataskaitos forma (Sutarties 1   priedas)

 

2021 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

 

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T - 3

 SPTBP paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, Nr. A - 43

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2020-01-14 Nr. A-2 

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

Įsakymas  2021-03-02, Nr. A-95

 

Nefinansuojamos paraiškos

  

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

Sutarties forma

Įsakymas 2019-04-10, Nr. PAV-80

 

Sąmata

 

 

   

 

 Ataskaitos formos:  

   

Forma F2

 

 

Lėšų panaudojimo suvestinė

 

 

Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

 

Veiklos ataskaita

 

 

 

 

 

2019

Teisės aktai

Formos pasisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2019-01-22, PAV - 17

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma parsisiuntimui

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, A-43 

 

Vertinimo komisija

 Įsakymas 2019-02-22, Nr. A-95  

Lėšų paskirstymas

 Įsakymas  2019-03-19, Nr. A-139  

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 Įsakymas 2019-04-10, Nr. PAV-80

 Sutarties forma

2. Sąmata

 

 SPTBP   programos sąmatos forma
3. Paraiška gauti lėšų    SPTBP paraiškos forma BFP-16

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   SPTBP ataskaitos forma F2
2. Lėšų panaudojimo suvestinė    SPTBP lėšų panaudojimo suvestinė
3. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita    Ataskaitos forma
4. Veiklos ataskaita    SPTBP veiklos ataskaitos forma
Atgal