Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektai (SPTBP)

2021 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2020-11-23, Nr. A-628

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T - 3

 SPTBP paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, Nr. A - 43

 

Vertinimo komisija

 

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

 

 

Nefinansuojamos paraiškos

  

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

Sutarties forma

 

 

Sąmata

 

 

   

 

 Ataskaitos formos:  

   

Forma F2

 

 

Lėšų panaudojimo suvestinė

 

 

Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

 

Veiklos ataskaita

 

 

 

2019

Teisės aktai

Formos pasisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2019-01-22, PAV - 17

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma parsisiuntimui

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2019-01-21, A-43 

 

Vertinimo komisija

 Įsakymas 2019-02-22, Nr. A-95  

Lėšų paskirstymas

 Įsakymas  2019-03-19, Nr. A-139  

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 Įsakymas 2019-04-10, Nr. PAV-80

 Sutarties forma

2. Sąmata

 

 SPTBP   programos sąmatos forma
3. Paraiška gauti lėšų    SPTBP paraiškos forma BFP-16

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   SPTBP ataskaitos forma F2
2. Lėšų panaudojimo suvestinė    SPTBP lėšų panaudojimo suvestinė
3. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita    Ataskaitos forma
4. Veiklos ataskaita    SPTBP veiklos ataskaitos forma
Atgal