Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektai (SPTBP)

2023 m.

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2023-12-14 Nr. A-696

 

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2022-04-25 Nr. T-98

 SPTBP paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2023-12-18 Nr.A-707

 

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

  Sutarties projektas

2. Sąmata

  Programos sąmata

3. Paraiška gauti lėšų

  Paraiška gauti lėšų

 Ataskaitos formos:  

   

1. Forma F2

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F2)

2. Socialinių paslaugų teikimo ataskaita

 

Socialinių paslaugų teikimo ataskaita 1 priedas

3. Lėšų panaudojimo ataskaita

 

Lėšų panaudojimo suvestinė 2 priedas

4. Veiklos ataskaita

 

Programos veiklos ataskaita

 

Atgal
easy read