Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

 

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos buvo priimamos nuo 2024 m. sausio 29 d. iki 2024 m. vasario 19 d.

 

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

 

Projektų finasavimo nuostatai

Projektų finansavimo nuostatai
Projektų finansavimo nuostatų pakeitimas

 

Paraiška

 

Projektų atrankos konkurso paraiška

Vertinimo komisija

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų vertinimo komisija ir komisijos darbo reglamentas, 2023-02-28, A-111

VSRSP komisijos darbo reglamento nauja redakcija, 2024-02-09, A-83

 

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 

 VSRSP sutarties projektas

2. Sąmata

 

 VSRSP Sąmata

3. Paraiška gauti lėšų

 

 VSRSP Paraiška forma BFP-16

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

 

Veiklų ir išlaidų detalizavimo forma po gauto finansavimo

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

 

VSRSP ataskaitos forma F2

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

 

VSRSP Lėšų panaudojimo suvestinė

3. Veiklos ataskaita

 

VSRSP Veiklos ataskaitos forma

Suvestinė ataskaita

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaita

Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo  specialiosios programos vykdytojų sąrašas ir skiriamas finansavimas

 

 

Atgal
easy read