Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

 

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas 2023 m. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkursui

 

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

 

Projektų finasavimo nuostatai

Projektų finansavimo nuostatai

 

Paraiška

 

Projektų atrankos konkurso paraiška

Vertinimo komisija

Įsakymas 2021 m. kovo 17 d., Nr. A-125

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo projektų vertinimo komisijos darbo reglamentas

 

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 

 VSRSP sutarties projektas

2. Sąmata

 

 VSRSP Sąmata

3. Paraiška gauti lėšų

 

 VSRSP Paraiška forma BFP-16

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

 

Veiklų ir išlaidų detalizavimo forma po gauto finansavimo

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

 

VSRSP ataskaitos forma F2

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

 

VSRSP Lėšų panaudojimo suvestinė

3. Veiklos ataskaita

 

VSRSP Veiklos ataskaitos forma

Suvestinė ataskaita

(2022-02-21, T-22)    Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaita  

 

Atgal