Renginiai
18
Bal.
2024
09:00

Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė (2024-04-29)

Iki 2024-04-29 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ
Tarybos posėdis 2024-04-29  13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-111

2024-04-11

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

J. Statkus

 

2.

ATSP-112

2024-04-11

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

A.Jokubauskienė

 

3.

ATSP-93

2024-03-31

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės  administracijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

A.Laucienė

 

4.

ATSP-92

2024-03-29

Ne

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2023 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio

R. Stonienė

 

5.

ATSP-128

2024-04-16

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2023 metų metinio pranešimo, 2023 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

R. Stonienė

 

6.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo

R. Stonienė

 

7.

ATSP-132

2024-04-17

Ne

Dėl viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

8.

ATSP-124

2024-04-15

Ne

Dėl viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

9.

ATSP-125

2024-04-16

Ne

Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

10.

ATSP-126

2024-04-16

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

 

11.

ATSP-113

2024-04-11

Ne

Dėl Akmenės rajono ugniagesių komandos  2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

I.Meižienė

 

12.

ATSP-120

2024-04-15

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J. Rekašienė

 

13.

ATSP-121

2024-04-15

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J. Rekašienė

 

14.

ATSP-117

2024-04-12

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J. Rekašienė

 

15.

ATSP-122

2024-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų  patvirtinimo

D.Jarušaitienė

 

16.

ATSP-110

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

17.

ATSP-109

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

18.

ATSP-108

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

19.

ATSP-107

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

20.

ATSP-106

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono meno mokyklos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

21.

ATSP-105

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

22.

ATSP-104

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

23.

ATSP-103

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono sporto centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

24.

ATSP-102

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

25.

ATSP-101

2024-04-10

Ne

Dėl Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

26.

ATSP-100

2024-04-10

Ne

Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

27.

ATSP-99

2024-04-10

Ne

Dėl Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G. Karvelienė

 

28.

ATSP-116

2024-04-11

Ne

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

R. Žiedienė

 

29.

ATSP-115

2024-04-11

Ne

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2023 metų  ataskaitų rinkinio patvirtinimo

R. Žiedienė

 

30.

ATSP-114

2024-04-11

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl nepanaudotų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

R.Žiedienė

 

31.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo          

V.Raubienė

 

32.

ATSP-119

2024-04-12

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A.Bacienė

 

33.

ATSP-123

2024-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo

A.Bacienė

 

34.

 

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Gren Akmenė 2023 metų faktinių investicijų derinimo

L. Padolevičius

 

35.

 

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Gren Akmenė 2025 metų planinių investicijų derinimo

L. Padolevičius

 

36.

 

Taip

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Gren Akmenė šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams

L. Padolevičius

 

37.

ATSP-98

2024-04-10

Ne

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

38.

ATSP-97

2024-04-10

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

39.

 

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo

J. Grobienė

 

40.

ATSP-96

2024-04-10

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-294 ,,Akmenės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

S. Bartkienė

 

41.

ATSP-127

2024-04-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-100 ,,Dėl Akmenės  rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

42.

ATSP-118

2024-04-12

Ne

Dėl leidimo parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą

S. Bartkienė

 

43.

ATSP-95

2024-04-10

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

I.Jakaitienė

 

44.

ATSP-134

2024-04-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką 2024 metų programos patvirtinimo

R. Brazlauskaitė

 

45.

ATSP-94

2024-04-08

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-120 ,,Dėl tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas, skyrimo” pakeitimo

A.Prišmontienė

 

46.

ATSP-133

2024-04-17

Ne

Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 3255/0001:296, esančio Ventos g. 3, Ventos mieste, Akmenės rajono savivaldybėje, dalies nuomos teisės perleidimo

L. Juškaitė

 

47.

ATSP-130

2024-04-17

Ne

Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 3228/0004:245, unikalus nr. 4400-6253-7208, esančio Kruopių miestelyje, Akmenės rajono savivaldybėje, nuomos

L. Juškaitė

 

48.

ATSP-129

2024-04-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Ž. Bertašienė

 

49.

ATSP-131

2024-04-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Ž. Bertašienė

 

50.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono  savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

E. Šypalienė

 

51.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo

J. Rekašienė

 

52.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

G. Karvelienė

 

53.

 

Ne

Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 3233/0006:323, esančio L. Petravičiaus a. 3, Naujosios Akmenės mieste, Akmenės rajono savivaldybėje, dalių nustatymo ir sutikimo perleisti nuomos teisę į dalį šio žemės sklypo

L. Juškaitė

 

54.

 

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 3233/0007:268, esančio Eibučių g. 31A, Naujosios Akmenės mieste, Akmenės rajono savivaldybėje, nuomos

L. Juškaitė

 

55.

 

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 3228/0001:230, esančio Dvaro g. 1, Kruopių miestelyje, Akmenės rajono savivaldybėje, nuomos

L. Juškaitė

 
Atgal
easy read