Renginiai
14
Bir.
2024
15:00

Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė (2024-06-25)

Iki 2024-06-25 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRELIMINARI POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2024-06-25  10.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjai

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-187

2024-06-13

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023-06-26 sprendimo Nr. T-171 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2024 metų planinių investicijų derinimo“ pakeitimo

L.Padolevičius

 

2.

ATSP-178

2024-06-06

Taip

Dėl UAB Gren Akmenė koreguoto šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo

L.Padolevičius

 

3.

ATSP-197

2024-06-14

Ne

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Telšių rajono savivaldybe

R.Brazlauskai-tė

 

4.

ATSP-196

2024-06-14

Taip

Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Lapšytė

 

5.

ATSP-195

2024-06-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo

G. Karvelienė

 

6.

ATSP-193

2024-06-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V.Raubienė

 

7.

ATSP-194

2024-06-13

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

 

8.

ATSP-190

2024-06-13

Ne

Dėl pritarimo projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui

B. Navickienė

 

9.

ATSP-189

2024-06-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

10.

ATSP-188

2024-06-13

Ne

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo

A.Bacienė

 

11.

ATSP-180

2024-06-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

12.

ATSP-191

2024-06-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-101 ,,Dėl Akmenės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

13.

ATSP-198

2024-06-14

Taip

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių įgyvendinimo Akmenės  rajone tvarkos patvirtinimo

S. Vilkas

 

14.

ATSP-183

2024-06-13

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai

J. Grobienė

 

15.

ATSP-185

2024-06-13

Ne

Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą

Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

16.

ATSP-184

2024-06-13

Ne

Dėl Akmenės rajono sporto centro valdomo turto perdavimo kitoms biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

17.

ATSP-179

2024-06-12

Ne

Dėl 2011 m. vasario 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N32/11-0007 pripažinimo pasibaigusia

Ž. Bertašienė

 

18.

ATSP-181

2024-06-12

Taip

Dėl Naujosios Akmenės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo (TPD Nr. K-VT-32-22-412) patvirtinimo

E. Šypalienė

 

19.

ATSP-182

2024-06-12

Taip

Dėl Ventos miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo (TPD Nr. K-VT-32-22-411) patvirtinimo

E. Šypalienė

 

20.

ATSP-186

2024-06-13

Taip

Dėl riboto laidojimo kapinių statuso suteikimo

E. Šypalienė

 

21.

ATSP-192

2024-06-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 ,,Dėl  Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

22.

ATSP-199

2024-06-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

S. Vilkas

 
Atgal
easy read