Renginiai
03
Geg.
2024
10:00

Rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2024-05-21

Iki 2024-05-21 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Eil. Nr.

Komitetas

Laikas
2024-05-21

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

2024-05-21
8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto posėdis

 

2024-05-21
10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos ir komiteto posėdis

   

2024-05-21
13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

     

2024-05-21
15.00 val.

Komitetų posėdžiai vyks mišriu būdu  (atvykstantiems į vietą – didžiojoje posėdžių salėje adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė)

Tarybos posėdis – 2024-05-27 (pirmadienį) 13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje

Informuojame, kad Komitetų posėdžių metu filmuojama ir fotografuojama.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjai

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-163

2024-05-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

V.Mitrofanovas, V.Raubienė

 

2.

ATSP-155

2024-05-15

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų ataskaitai

J. Statkus

 

3.

ATSP-170

2024-05-17

Taip

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

R.Stonienė

 

4.

ATSP-157

2024-05-15

Taip

Dėl 2025 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

R. Stonienė

 

5.

ATSP-174

2024-05-17

Taip

Dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

S.Bartkienė

 

6.

ATSP-156

2024-05-15

Taip

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2025 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2025 metams, sąrašo patvirtinimo

S. Bartkienė

 

7.

ATSP-164

2024-05-16

Ne

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

S. Bartkienė

 

8.

ATSP-171

2024-05-17

Ne

Dėl sutikimo leisti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir jo nurašymo

J. Grobienė

 

9.

ATSP-152

2024-05-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215 (E) ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės  teritorijoje nustatymo“ pakeitimo

S. Barkienė

 

10.

ATSP-160

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T- 181 „Dėl viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

V. Lapšytė

 

11.

ATSP-153

2024-05-14

Taip

Dėl ikimokyklinio ugdymo  grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo trukmės  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Jarušaitienė

 

12.

ATSP-165

2024-05-16

Taip

Dėl 2024–2025 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

13.

ATSP-175

2024-05-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų priėmimo, lankymo, atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

14.

ATSP-149

2024-05-14

Taip

Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2024-2025 mokslo metais

G. Karvelienė

 

15.

ATSP-172

2024-05-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V.Raubienė

 

16.

ATSP-167

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Kultūrinė tapatybė ir bendradarbiavimas pasienio regione plėtojant kultūrinę raišką“ (anglų k. „Cultural identity and cross-border cooperation through cultural expression“)

D.Tušienė

 

17.

ATSP-168

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Naujų inovatyvių turizmo produktų kūrimas pasienio regiono lankytojams“

 (anglų k. „Development of new inovative tourism products for cross-border visitors“)

D.Tušienė

 

18.

ATSP-169

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projektui „Įtrauktis į švietimą“ (anglų k. „Inclusion in Education“)

D.Tušienė

 

19.

ATSP-173

2024-05-17

Ne

Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms prieinamumo gerinimas ir tarpvalstybinių pagalbos pajėgumų stiprinimas“

(anglų k. „Improving the accessibility to the social services for elderly and strengthening cross-border emergency capacity“)

D.Tušienė

 

20.

ATSP-166

2024-05-16

Ne

Dėl pritarimo projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui

D.Tušienė

 

21.

ATSP-158

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

22.

ATSP-162

2024-05-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

 

23.

ATSP-176

Taip

Akmenės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

L. Juškaitė

 

24.

ATSP-151

2024-05-14

Ne

Dėl 2023 m. gruodžio 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-274-(14.26.55.) pripažinimo pasibaigusia

L. Juškaitė

 

25.

ATSP-150

2024-05-14

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus
Nr. 4400-5491-9974, dalių nustatymo

L.Juškaitė

 

26.

ATSP-154

2024-05-15

Ne

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-5491-9974, dalies nuomos

L.Juškaitė

 

27.

ATSP-161

2024-05-16

Ne

Dėl 2014 m. rugsėjo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-(14.26.62.)-79 pakeitimo

L. Juškaitė

 

28.

ATSP-159

2024-05-16

Ne

Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas ir jam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

I.Eselinienė

 

29.

ATSP-177

2024-05-21

Ne

Dėl automobilių įsigijimo

J. Grobienė

 
Atgal
easy read