Renginiai
16
Lap.
2023
08:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos septintojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2023-11-20 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEPTINTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. lapkričio 14  d.  Nr. M-364

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, remdamasis Savivaldybės mero 2023 m. spalio 16 d. potvarkiu Nr. M-347 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 13 d. potvarkio Nr. M-238 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų IV ketvirčio posėdžių grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 23, 26 punktais:

  1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos septintąjį posėdį 2023 m. lapkričio 20 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą:

Eil. Nr.

Projekto reg. nr.

Svarstomas klausimas

Rengėjas

1.

ATSP-302

2023-11-09

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą“ pakeitimo

J. Rekašienė

2.

ATSP-299

2023-11-08

Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

S. Bartkienė

3.

ATSP-303

2023-11-10

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

S. Bartkienė

4.

ATSP-298

2023-11-08

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

5.

ATSP-304

2023-11-10

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ pakeitimo

J. Grobienė

6.

ATSP-309

2023-11-10

Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

7.

ATSP-307

2023-11-10

Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

8.

ATSP-301

2023-11-08

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

9.

ATSP-310

2023-11-10

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo        

V. Raubienė

10.

ATSP-311

2023-11-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo          

V. Raubienė

11.

ATSP-306

2023-11-10

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimo Nr. T-269 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Žutautienė

12.

ATSP-305

2023-11-10

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis  projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio  ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinime

R. Žiedienė

13.

ATSP-300

2023-11-08

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

I. Eselinienė

14.

ATSP-308

2023-11-10

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pakeitimo

B. Navickienė

15.

ATSP-312

2023-11-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro steigimo“ pakeitimo

D.Sketrė

16.

 

Mažumos valanda

 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas


AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. LAPKRIČIO 14 D. POTVARKIO NR. M-364 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEPTINTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO“ PAKEITIMO

2023 m. lapkričio 15   d.  Nr. M-368

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, remdamasis Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 23, 26 punktais,

p a k e i č i u Akmenės rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 14 d. potvarkio Nr. M-364 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos septintojo posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės projekto sudarymo“ 2 punktą, papildydamas posėdžio darbotvarkės projektą nauju 16 svarstomu klausimu ir 16 papunktį išdėstau taip:

Eil. Nr.

Projekto reg. nr.

Svarstomas klausimas

Rengėjas

„16.

ATSP-313

2023-11-15

Dėl pritarimo projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimui Akmenės rajone

D. Rekis

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

Atgal
easy read