Renginiai
12
Vas.
2024
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė (2024-02-12)

Iki 2024-02-12 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  POSĖDŽIO PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2024-02-12  13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-9

2023-01-24

Ne

Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais

J. Rekašienė

 

2.

ATSP-4

2023-01-19

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr.T-62 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės kultūros įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

J. Rekašienė

 

3.

ATSP-5

2023-01-24

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pripažinimo netekusiu galios

G. Karvelienė

 

4.

ATSP-16

2023-01-25

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono ugniagesių komandoje“ pripažinimo netekusiu galios

I.Meižienė

 

5.

ATSP-21

2023-01-27

Taip

Dėl kai kurių Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimų  pripažinimo netekusiais galios

I.Meižienė

 

6.

ATSP-42

2023-02-01

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

I.Meižienė

 

7.

ATSP-37

2023-02-01

Ne

Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Adomaičiui

G. Rimkutė

 

8.

ATSP-29

2023-01-30

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios 

V. Vaičiūnienė

 

9.

ATSP-26

2023-01-29

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

10.

ATSP-30

2023-01-30

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

V. Vaičiūnienė

 

11.

ATSP-33

2023-01-31

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

12.

ATSP-34

2023-01-31

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

13.

ATSP-12

2023-01-25

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

D. Sketrė

 

14.

ATSP-24

2023-01-27

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

15.

ATSP-11

2023-01-24

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

 

16.

ATSP-17

2023-01-25

Ne

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

D. Sketrė

 

17.

ATSP-3

2023-01-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį su uždarąja akcine bendrove „Naujosios Akmenės komunalininkas“ pakeitimo

L.Padolevičius

 

18.

ATSP-8

2023-01-24

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo

S. Vilkas

 

19.

ATSP-15

2023-01-25

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo

S. Vilkas

 

20.

ATSP-40

2023-02-01

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

21.

ATSP-7

2023-01-24

Ne

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui Akmenės rajone pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

D.Jarušaitienė

 

22.

ATSP-13

2023-01-25

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

D.Jarušaitienė

 

23.

ATSP-43

2023-02-02

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybė starybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-137 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

24.

ATSP-44

2023-02-02

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

V. Raubienė

 

25.

ATSP-39

2023-02-01

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

V. Raubienė

 

26.

ATSP-36

2023-01-31

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Rebrovaitė

 

27.

ATSP-2

2023-01-15

Ne

Dėl tarnybinio automobilio įsigijimo

R. Stonienė

 

28.

ATSP-35

2023-01-31

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

29.

ATSP-1

2023-01-10

 

Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

S. Vilkas

 

30.

ATSP-27

2023-01-29

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių sąmatos patvirtinimo

S. Vilkas

 

31.

ATSP-6

2023-01-24

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J.Grobienė

 

32.

ATSP-14

2023-01-25

Ne

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J.Grobienė

 

33.

ATSP-10

2023-01-24

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

A.Bacienė

 

34.

ATSP-18

2023-01-27

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų  skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

R. Žiedienė

 

35.

ATSP-31

2023-01-30

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo ir tarybos sudarymo 

R. Žiedienė

 

36.

ATSP-32

2023-01-30

Taip

Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos

žmonėmis prevencijos ir pagalbos priemonių

Akmenės rajone 2024 metų programos patvirtinimo

S. Gintauskienė

 

37.

ATSP-38

2023-02-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statusų nustatymo ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

E.Šypalienė

 

38.

ATSP-23

2023-01-27

Ne

Dėl bendraturčio sutikimo statyti statinius žemės sklype, unikalus Nr. 3023-0010-0002    

I.Eselinienė

 

39.

ATSP-20

2023-01-27

Ne

Dėl bendraturčio sutikimo statyti statinius žemės sklype, unikalus Nr. 4400-3135-0064    

I.Eselinienė

 

40.

ATSP-22

2023-01-27

Ne

Dėl statytojo teisių įgyvendinimo žemės sklype, unikalus Nr. 4400-3135-0064      

I.Eselinienė

 

41.

ATSP-28

2023-01-30

Ne

Dėl pritarimo projekto „Vaikų traumų prevencija Lietuvoje“ įgyvendinimui

D. Tušienė

 

42.

ATSP-19

2023-01-27

Ne

Dėl sutikimo dalyvauti konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“

R. Brazlauskaitė

 

43.

ATSP-25

2023-01-29

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2024–2026 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo

A.Statkus

 

44.

ATSP-41

2023-02-01

Taip

,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“

S. Vilkas

 

45.

 

Ne

: Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A. Bacienė

 

46.

ATSP-45

2023-02-02

Ne

Dėl Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims 2024 metų programos patvirtinimo

S. Norvaišienė

 
Atgal
easy read