Renginiai
21
Rug.
2023
13:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2023-08-28 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2023-08-28  13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

Vyriausybės atstovo:

1. Teikimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

2. Teikimas dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkos aprašo pakeitimo

   

1.

ATSP-225

2023-08-07

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A.Prišmontienė

V.Mitrofanovas

2.

ATSP-238

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

D. Liaukšienė

A.Lizdenis

3.

ATSP-219

2023-08-01

Ne

Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės merui suteikimo

G. Karvelienė

 

4.

ATSP-218

2023-07-31

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

A. Rebrovaitė

 

5.

ATSP-233

2023-08-16

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo

D. Jarušaitienė

 

6.

ATSP-227

2023-08-09

Taip

Dėl 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

D. Jarušaitienė

 

7.

ATSP-229

2023-08-11

Taip

Dėl 2023-2024 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

G. Karvelienė

 

8.

ATSP-243

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

G. Karvelienė

 

9.

ATSP-217

2023-07-31

Taip

Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo

G. Karvelienė

 

10.

ATSP-237

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

P. Žimantas

 

11.

ATSP-241

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

12.

ATSP-244

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

13.

ATSP-239

2023-08-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

V. Raubienė

 

14.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo

V.Vaičiūnienė

 

15.

ATSP-242

2023-08-17

Taip

Dėl vidutinės kieto kuro kainos patvirtinimo 2023-2024 m. šildymo sezonui

R.Žiedienė

 

16.

ATSP-230

2023-08-11

Taip

Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

V.Vaičiūnienė

 

17.

ATSP-228

2023-08-11

Ne

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

A.Statkus

 

18.

ATSP-240

2023-08-17

Taip

Dėl riboto laidojimo kapinių statuso pakeitimo

E. Šypalienė

 

19.

ATSP-236

2023-08-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl poilsio zonų pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

E. Šypalienė

 

20.

   

Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

R.Stonienė

 

21.

ATSP-220

2023-07-28

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

S.Vilkas

 

22.

ATSP-235

2023-08-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

D.Noraitė-Borusienė

 

23.

ATSP-232

2023-08-16

Taip

Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo

L. Padolevičius

 

24.

ATSP-231

2023-08-11

Ne

Dėl materialiojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

L. Padolevičius

 

25.

ATSP-221

2023-07-28

Ne

Dėl leidimo parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą

S.Bartkienė

 

26.

ATSP-222

2023-08-03

Ne

Dėl juridinių ir fizinių asmenų skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

S.Bartkienė

 

27.

ATSP-224

2023-08-07

Ne

Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio

J.Grobienė

 

28.

ATSP-226

2023-08-09

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Grobienė

 

29.

ATSP-234

2023-08-16

Ne

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

S. Bartkienė

 

30.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R.Stonienė

 

31

ATSP-223
2023-08-03

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

 
Atgal
easy read