Projektiniai pasiūlymai

Sandėliavimo (7.9) ir paslaugų paskirties pastatų, J. Dalinkevičiaus g. 1B, Naujoji Akmenė, rekonstravimo ir sujungimo į sandėliavimo paskirties (7.9.) pastatą, projektas

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Sandėliavimo (7.9) ir paslaugų paskirties pastatų, J. Dalinkevičiaus g. 1B, Naujoji Akmenė, rekonstravimo ir sujungimo į sandėliavimo paskirties (7.9.) pastatą, projektas“

parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: J. Dalinkevičiaus g. 1B, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., kad. Nr. 3233/0007:251 Naujosios Akmenės m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama: sandėliavimo (7.9), paslaugų (7.4.); projektuojama: sandėliavimo paskirties pastatai (7.9.) – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti;

.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : Gedimino Tušo architektūros studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Storoma“, įm. k. 303034637, Mažeikių g. 17C, LT-87101 Telšiai.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  projekto rengėjo patalpose, Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. gruodžio 23 d. (penktadienis), 11.00.

Atgal
easy read