Projektiniai pasiūlymai

Sandėliavimo paskirties pastato statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, gamybos paskirties pastato paprastojo remonto keičiant paskirtį į sandėliavimo J.Dalinkevičiaus g. 2, Naujojoje Akmenėje projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Sandėliavimo paskirties pastato statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, gamybos paskirties pastato paprastojo remonto keičiant paskirtį į sandėliavimo J.Dalinkevičiaus g.2, Naujojoje Akmenėje projektiniai pasiūlymai“.

Statinio adresas - J.Dalinkevičiaus g.2, Naujoji Akmenė,

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 3233/0007:45

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis – nauja statyba, paprastasis remontas keičiant paskirtį.

Statinių kategorija – ypatingieji statiniai.

Projektuotojas – UAB TEC Industry, el. paštas: industry@tec.lt.

Projekto vadovas – Linas Baliuckas, atest. Nr. 17489, el.paštas: linas.baliuckas@tec.lt, mob. tel.: +370 614 97936.

Statinio architektas – Greta Kučikienė, atest. Nr. A 1331, el.paštas: greta.kucikiene@tec.lt, mob. tel.: +370 680 90195.

Statytojas – AB „Akmenės cementas“, J.Dalinkevičiaus g.2, Naujoji Akmenė, tel. 8  425  58 323, el.paštas info@cementas.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-06-02 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. adresu Savanorių pr. 109, IV aukštas, Kaunas arba Akmenės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.akmene.lt.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas įvyks 

2022 m. birželio 2 d. nuo 16:30 val.

Susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ViYTQzMzEtY2M2Yy00ZWQyLWFjMjktYTQ3NWIyNWM3MTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e798846c-2e35-4bbc-b349-8baffaa7a53b%22%2c%22Oid%22%3a%22f82a9efb-9a13-450f-aca2-2f34c66ac747%22%7d

Atgal
easy read