Projektiniai pasiūlymai

Saulės šviesos energijos elektrinės, Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie " Kitos paskirties (12.) inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos elektrinės, Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3203/0012:147 Alkiškių k.v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): AB „Naujasis kalcitas“, įm. k. 153085326, J. Dalinkevičiaus g. 2K, Naujoji Akmenė, LT-85118 Akmenės r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir garso transliacijos platformą zoom.us. Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (Meeting ID 810 1834 0601):

https://us06web.zoom.us/j/81018340601?pwd=GhMDaTagmJJHa2L79YVbwVQL645Sid.1

Passcode: 045009

Data ir laikas 2024-04-02 11:00 val.

 

Atgal
easy read