Skelbimai

Parama verslui

Siekdama skatinti smulkaus verslo plėtrą Akmenės rajone, Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-229 patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Programa).

Paraiškų teikimo terminas iki 2020 m. kovo 4 d. 12:00 val.  

Galimi pareiškėjai*:

 1. juridinis asmuo, atitinkantis labai mažosįmonės ar mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos  smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, arba,
 2. fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą, kuris galioja ne mažiau kaip 180 dienų, ir dirbantis (planuojantis dirbti) ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus nuo paramos prašymo dienos.

*Tai subjektai, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą, išskyrus valstybės ir Savivaldybės įmones, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso ne daugiau kaip 50 proc. balsavimo teisę suteikiančių akcijų. 

Kompensuojamos veiklos numatytos Programoje (parsisiųsti paspaudus šią nuorodą). 

Užpildyta projekto paraiška pagal nustatytą formą (formą galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą). Savivaldybės administracijai gali būti pateikta šiai būdais:

 1. elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartus www.epaslaugos.lt;
 2. išsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteikta asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „Viename langelyje“ adresu: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

Kartu su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai: sutarčių kopijos, sąskaitų faktūrų kopijos, perdavimo–priėmimo aktų kopijos, apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos, ir kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, kuriais pagrindžiamos paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos.

Pirmenybė gauti projektų kompensavimą teikiama smulkiojo verslo subjektams:

 1. vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais;
 2. kuriantiems naujas darbo vietas;
 3. kuriantiems socialinio verslo įmones;
 4. vykdantiems projektus, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas;
 5. jauniems verslininkams (iki 29 m.);
 6. asmenims (projekto paraiškos teikėjams), turintiems negalią;
 7. kuriantiems darbo vietas asmenims, turintiems negalią.

Programą administruojantis asmuo: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jankauskienė, tel. (8 425) 59 750, el. p. egle.jankauskiene@akmene.lt.

Atgal