Kompleksinės paslaugos šeimai

PROJEKTO NR. 08.4.1.-ESFA-V-416-10-0003  „AUKŠTOS KOKYBĖS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS – TAI KELIAS Į POZITYVIĄ ŠEIMOS RAIDĄ IR SAUGUMĄ“ UŽBAIGIMAS

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projekto partneriais – Akmenės rajono paramos šeimai centru, VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centru ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namais (asmeninio asistento paslauga), vykdė iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ (toliau – projektas). Projektas baigtas 2023 m. balandžio mėn., bendra vertė 375 429,77 Eur, projekto paslaugomis pasinaudojo 1232 Akmenės rajono savivaldybės gyventojai.

Akmenės rajono šeimoms ir jų vaikams siekiant paslaugas teikti kompleksiškai įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose paslaugų teikimas buvo organizuojamas „vieno langelio“ principu. Visos projekto veiklos bei teikiamos paslaugos buvo nemokamos: psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo teikiamos konsultacijos atsidūrusiems krizinėse situacijose: priklausomybės, traumos, netektys, skaudūs išgyvenimai, konfliktai, smurtas), mediacijos paslauga (vaikų ir tėvų santykiams atstatyti ar iškilusiems konfliktams spręsti, tėvų tarpusavio ginčams dėl vaikų auklėjimo ar bendravimo su vaikais, skyrybų, santykių su kitais šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais ar kaimynais sprendimui), šiomis paslaugomis pasinaudojo 775 asmenys; pozityvios tėvystės mokymai šeimoms, stokojančioms tėvystės įgūdžių (temos: tarpasmeniniai santykiai šeimoje, vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas, probleminės vaiko ugdymo situacijos, emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos), šiomis paslaugomis pasinaudojo 566 asmenys; šeimos įgūdžių ugdymas (šeimos klubų veiklos organizavimas, šeimų stiprinimo išvykų organizavimas, šeimų ir jų narių kultūros ir socialinės atsakomybės bei pagalbos stiprinimas), šiomis paslaugomis pasinaudojo 141 asmuo, kai tėvai dalyvaudavo konsultacijose, buvo teikiama vaikų priežiūros paslauga, šia paslauga pasinaudojo 113 tėvų.

Akmenės rajono gyventojai nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, atsižvelgiant į individualius poreikius, suteikiant individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje, padėti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinti jo savarankiškumą kasdieniame gyvenime asmenims su fizine ar kompleksine negalia buvo teikiama asmeninio asistento paslauga. Asmeninio asistento paslauga pasinaudojo 14 neįgalių asmenų.

Organizuota pagalba asmenims (šeimoms), susiduriantiems su gyvenimo sunkumais, įtakotais COVID-19 ligos protrūkio, padarinių mažinimui. Paslauga buvo teikiama šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremalios situacijos metu, kai dėl koronaviruso infekcijos protrūkio visoje šalyje taikomos visuomenės sveikatos priemonės ribojo įprastą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukėlė nenumatytų kasdienio gyvenimo sunkumų, siekiant užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų) poreikius – maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius asmenims, priklausantiems didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos forma grupei. Šia paslauga pasinaudojo 82 Akmenės rajono savivaldybės gyventojai.

Projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ pasibaigė, tačiau ir toliau Akmenės rajono savivaldybės gyventojams bus užtikrintas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas. Akmenės rajono savivaldybėje kompleksinių paslaugų šeimai tiekėju atrinkta VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, kuri teiks kompleksines paslaugas šeimoms. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas Akmenės rajono savivaldybėje vykdo Akmenės rajono paramos šeimai centras.

 

Atgal
easy read