Užimtumo programa

Informacija apie užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems  asmenims

Akmenės rajono savivaldybėje įgyvendinamas pilotinis Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelis.

Modelio įgyvendinimo tikslas – palengvinti ilgą laiką nedirbusių Savivaldybės gyventojų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

Teisę dalyvauti turės tik tas asmuo, kuris atitiks šiuos reikalavimus:

  • yra ilgą laiką nedirbęs (12 mėnesių ir daugiau);
  • yra piniginės socialinės paramos gavėjas;
  • priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1–3, 5–10 punktuose nurodytų asmenų grupių.

Modelį įgyvendina Savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Akmenės rajono seniūnijomis,  Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Įgyvendinant minėtą Modelį ilgalaikiams bedarbiams yra siūlomos nemokamos užimtumo skatinimo, motyvavimo ir kitos socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius.

Esant aplinkybėms (šeiminėms, socialinėms ir pan.), dėl kurių asmuo patiria sunkumų ir todėl negali dirbti pastovaus darbo, Modelyje dalyvaujančio asmens šeimos nariai taip pat turės galimybę  gauti  socialines paslaugas, atsižvelgiant į nustatytus asmens poreikius:

  • pagalbos namuose paslauga;
  • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams Vaikų dienos centruose;
  • Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas asmens namuose;
  • nevyriausybinių organizacijų teikiamas sociokultūrines ir kt. paslaugas;
  • kitas paslaugas pagal asmens poreikius.

Daugiau informacijos rasite:

Modelio įgyvendinimą koordinuoja, organizuoja asmenims reikalingų paslaugų ir pagalbos teikimą, teikia informaciją visais su Modelio įgyvendinimu susijusiais klausimais Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Laura Sobolevskytė

Paslaugų  poskyrio nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

109

(8 425) 59 737
8 694 71594

laura.sobolevskyte@akmene.lt

 

Atgal