Užimtumo programa

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“

Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinamas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas), kurio trukmė – 24 mėn.

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekte turės teisę dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitiks šiuos reikalavimus:

  • yra 30 m. ir vyresni;
  • yra ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) dienos, ar nedirba daugiau kaip 2 metus;
  • yra piniginės socialinės paramos gavėjai.

Projektą įgyvendina Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyrius kartu su Savivaldybės administracija bei 3 NVO – VŠĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, VŠĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ ir VŠĮ „Socialinių inovacijų centras“.

Įgyvendinant minėtą Projektą, 150 ilgalaikių bedarbių Akmenės rajone turės galimybę gauti nemokamas užimtumo skatinimo, motyvavimo ir kitas paslaugas, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius.

Projekto veiklos:

  • Socialinės ir motyvavimo paslaugos;
  • Bandomoji praktika;
  • Pameistrystės darbo sutartis, nesudarius mokymo sutarties;
  • Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.

Daugiau informacijos rasite:

Projekto įgyvendinimą koordinuoja, organizuoja asmenims reikalingų paslaugų ir pagalbos teikimą, teikia informaciją visais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais  Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Laura Sobolevskytė

Paslaugų  poskyrio nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

110

(8 425) 59 785
8 694 71594

laura.sobolevskyte@akmene.lt

 

Atgal