Socialinių paslaugų planas

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 • Teikti ir plėtoti socialinės priežiūros paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje;
 • užtikrinti kokybiškas socialinės globos paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, kuriems dėl nesavarankiškumo reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
 • organizuoti ir teikti asmenims su sunkia negalia kokybiškas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas;
 • užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, teikiamas Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ir be tėvų globos likusiems vaikams;
 • vykdyti Krizių centro veiklą, teikti socialines paslaugas ir kitą pagalbą krizes išgyvenančioms šeimoms;
 • organizuoti vaiko priežiūros paslaugas budinčio globotojo šeimoje tuo atveju, kai laikinai ar nuolat nėra galimybės vaikui augti biologinėje šeimoje;
 • dirbti socialinį darbą su socialinę riziką patiriančiomis  šeimomis, teikti socialines paslaugas, vykdyti atvejo vadybos funkcijas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime ir siekti, kad jos turėtų įgūdžių ir motyvaciją tinkamai pasirūpinti šeimoje augančiais vaikais;
 • plėtoti socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims (benamiams, asmenims, priklausomiems nuo alkoholio, psichoaktyvių medžiagų, nukentėjusiems nuo smurto, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.);
 • mažinti socialinę atskirtį įvairių socialinių grupių asmenims, įgyvendinant socialinės krypties programas ir projektus;
 • skatinti nevyriausybinių organizacijų, Savivaldybės gyventojams teikiančių socialines paslaugas, veiklą, iš dalies finansuoti jų Savivaldybės administracijai teikiamus projektus, skirtus socialinėms paslaugoms teikti, projektų įgyvendinimo metu teikti organizacijoms metodinę paramą;
 • plėtoti vaikų dienos centrų, teikiančių socialines paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, veiklą, iš dalies finansuoti jų Savivaldybės administracijai teikiamus projektus, skirtus socialinėms paslaugoms teikti, projektų įgyvendinimo metu teikti centrams metodinę paramą;
 • administruoti neįgaliųjų organizacijų, įgyvendinančių 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą, teikti metodinę paramą;
 • siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę, skatinti Savivaldybės socialinės paskirties įstaigose ir seniūnijose dirbančius socialinius darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją.

Socialinių paslaugų planas

 

Atgal
easy read