Socialinių paslaugų teikimo aktualijos (integrali pagalba, asistento paslaugos)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kartu su Akmenės rajono socialinių paslaugų namais 2021 m. spalio 12 d. baigė įgyvendinti projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“

Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos

Nuo 2021 m. spalio 13 d. teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose asmenims su sunkia negalia. Šios paslaugos sudaro sąlygas asmeniui su sunkia negalia gauti slaugos ir socialines paslaugas, patenkinančias jo individualius poreikius. Teikiant minėtas paslaugas  asmeniui, jis ilgiau galės gyventi savo namuose, stiprins gebėjimus ir savarankiškumą, palaikys socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama darbo dienomis nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

Dienos socialinės globos paslaugų poreikį nustato Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ar kiti seniūno įgalioti asmenys.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia reikalingus dokumentus ir/ar jų kopijas.

Dienos socialinė globa asmens namuose vykdoma vadovaujantis:

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos

Nuo 2022 m. sausio 1 d. asmenims, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, kurie pagal neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažinti nedarbingais ar pensijos amžių sukakę asmenys ir kuriems teisė aktų numatyta tvarka nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, gali kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatorius ar kitus seniūno įgaliotus asmenis ir pateikti prašymus ir kitus dokumentus Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugoms gauti.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama darbo dienomis nuo 2 iki 4 val. per dieną, 5 kartus per savaitę.

Integralios pagalbos paslaugų poreikį nustato Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ar kiti seniūno įgalioti asmenys.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia reikalingus dokumentus ir/ar jų kopijas.

Integrali pagalba vykdoma vadovaujantis:

Informacija apie Dienos socialinę globa ir Integralią pagalbą teikiama:

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, http://www.akmenespn.lt/ telef. Nr. (8 425) 56125

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Asmeninio asistento paslauga

Akmenės rajono savivaldybės administracija kartu su Akmenės rajono socialinių paslaugų namais 2019 m. liepos 18 d. pasirašė papildomą Jungtinės veiklos (Asociacijos) sutartį asmeninio asistento paslaugai teikti ir pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.        

Projekto tikslas - atsižvelgiant į individualius poreikius, suteikiant individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje, padėti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinti jo savarankiškumą kasdieniame gyvenime asmenims su fizine ar kompleksine negalia.

Tikslinė grupė – Akmenės rajono gyventojai nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Apie asmeninio asistento paslaugą suteiks koordinatorė Aurelija Laurinaitienė
tel.: (8 425) 56 125 mob.: 8 674 56 510, 
http://www.akmenespn.lt/
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:45

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymas ir teikimas

Asmeninis asistentas (fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais) neįgaliam asmeniui individualiai teikia asmeninę pagalbą – atlieka darbus ir vykdo veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo  tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Tikslinė grupė – neįgalieji, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis

Akmenės rajono savivaldybėje asmeninę pagalbą teikia – Akmenės rajono socialinių paslaugų namai.

tel.: (8 425) 56 125
http://www.akmenespn.lt/
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:45

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymas ir teikimas vykdomas vadovaujantis:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Janė Vaitkevičienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

117

(8 425) 59 783

jane.vaitkeviciene@akmene.lt

Atgal
easy read