Informacija apie laisvas socialinės globos vietas, eilės, socialinėms paslaugoms gauti

Ilgalaikei socialinei globai, trumpalaikei socialinei globai, pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 

 

 

Sunki negalia

Be sunkios negalios

Sunki negalia

Be sunkios negalios

1.

Ilgalaikė socialinė globa

120

 

1

1 (mot.)
2 (vyr.)

1 (mot.)

2.

Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.)

5 (mot.)
5 (vyr.)
 

3.

Pagalba namuose

-

-

37

  • Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.
  • Informaciją apie Akmenės rajono socialinių paslaugų namų kainas, gyvenimo sąlygas ir kt. rasite interneto svetainėje adresu: www.akmenespn.lt arba telefonu: (8 425) 59 740; (8 425) 56 125.
 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Atgal
easy read