Būstų nuoma asmenims su Savivaldybe susijusiems darbo santykiais asmenims, bei nuoma rinkos kaina

ASMENŲ (ŠEIMŲ) NUOMOJANČIŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ RINKOS KAINA
(pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui 20 str. 7 dalį)

Eil. Nr.

Būsto adresas

1

Respublikos g. 11-3, Naujoji Akmenė

2

Respublikos g. 16-84, Naujoji Akmenė

3

Respublikos g. 13-57, Naujoji Akmenė

4

Ramučių g. 40-26, Naujoji Akmenė

5

Respublikos g. 13-54, Naujoji Akmenė

6

Respublikos g. 13-3, Naujoji Akmenė

7

V. Kudirkos g. 17-39, Naujoji Akmenė

NUOMOJAMI SAVIVALDYBĖS BŪSTAI TARYBOS SPRENDIMU ASMENIMS (ŠEIMOMS), KURIE SU SAVIVALDYBE AR JOS ĮSTAIGOMIS SUSIJĘ DARBO SANTYKIAIS
(pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 str. 2 d.)

Eil. Nr.

Nuomojamo būsto adresas

Tarybos sprendimo data, numeris

1.

Nepriklausomybės al. 10-1, Naujoji Akmenė

2016-10-13 Nr. T-205

2.

Nepriklausomybės al. 19-1, Naujoji Akmenė

2022-08-29 Nr. T-200

3.

Nepriklausomybės al. 17-5, Naujoji Akmenė

2023-03-17 Nr. T-59

4.

Respublikos g. 27-59, Naujoji Akmenė 2023-06-26 Nr. T-184
Atgal