Dėl įrašymo į Akmenės rajono savivaldybės, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus

ATMINTINĖ

 DĖL ĮRAŠYMO Į AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠUS

           Teisę į šią paramą turi asmenys ir šeimos kurių:

  1. deklaruota gyvenamoji vieta yra Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje,
  2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už praėjusius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
  • asmens be šeimos pajamos – 40 VRP* (7 040 Eur), turtas – 56 VRP* (9 856 Eur);
  • 2-3 asmenų šeimos pajamos – 80 VRP* (14 080 Eur); turtas – 112 VRP* (19 712 Eur);

             - 4 ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 23 VRP* (4 048 Eur), vienam asmeniui, turtas – 56 VRP*(9 856 Eur);

  1. jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

* VRP (valstybės remiamos pajamos); 1 VRP - 176 EUR.

             Asmenys ir šeimos pageidaujantys įsirašyti į Akmenės rajono savivaldybės, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, prašymą pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose arba savo gyvenamosios vietos seniūnijoje.

     Kartu su prašymu** pateikiami teisę į socialinio būsto nuomą patvirtinantys dokumentai:

  1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota Metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (FR0001) už praėjusius metus.

         Deklaracija pateikiama asmeniui prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS)

arba paskambinus telefonais 1882, 8 521 91 777 ir užsiregistravus kontaktiniam priėmimui į VMI padalinį adresu: Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė.

  1. Asmens dokumentai (pasas, tapatybės kortelė, vaiko gimimo liudijimas, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimas).
  2. Tam tikrais atvejais – papildomi dokumentai:

- neįgalumą, našlaičio ir likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai, jei kreipiasi ne vyresni kaip 36 metų asmenys;

- pažyma iš gydymo įstaigos apie lėtinę ligą (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis) ir kt.

** prašymo forma: BP-3 forma, 6 priedas

Išsamesnė informacija teikiama:

Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 116 kab., I aukštas.

Telefonai pasiteiravimui: 8 614 60616; (8 425) 59 735

el. p. alva.baciene@akmene.lt.

Atgal
easy read