Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA 

Seniūnas Zigmantas Stankus

Tel. (8 425) 56171
L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė

El.paštas kaimiskoji.seniunija@akmene.lt

 

Seniūnija turi Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos labdaros ir paramos fondą, įregistruotą 2000 metais, kurios veiklos tikslai yra labdara ir parama seniūnijos teritorijoje esančioms kultūros, švietimo ir medicinos įstaigoms, pavieniams asmenims. Gautos lėšos naudojamos seniūnijos vienišų, socialiai remtinų žmonių, invalidų šelpimui, gabių seniūnijos moksleivių ir studentų rėmimui, seniūnijos masinių renginių finansavimui.
 
Seniūnijoje 2003 metais įkurtas neįgaliųjų klubas ,,Žėrutis”. Socialinės paslaugos teikiamos Alkiškių, Menčių ir Sablauskių kaimų neįgaliesiems.
 
Seniūnija organizuoja viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimą ir viešųjų paslaugų teikimą seniūnijos teritorijoje.Seniūnija išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, žemės ūkio veiklą, pastatų priklausomybę, darbo užmokestį ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti, tvarko namų ūkio knygas.
 
Seniūnija rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais ir socialinės atskirties asmenimis, prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų, dirba socialinį darbą su seniūnijoje gyvenančiomis rizikos šeimomis, vaikais, ruošia dokumentus dėl spec. poreikių lygio nustatymo.
 
Seniūnija telkia bendruomenių pastangas ir padeda rengiant ir įgyvendinant projektus, organizuoja viešuosius darbus, gatvių ir kelių remontą, bendrojo naudojimo teritorijų, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, kapinių priežiūrą, želdinių priežiūrą, dalyvauja sprendžiant gyventojų aprūpinimą socialiniu būstu, kontroliuoja būsto priežiūros bei kitų komunalinių ir energijos paslaugų teikimą. 

 

Gyventojų skaičius Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje pagal vietoves metų pradžioje (sausio 1 d.)
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alkiškių k.

364

356

348

327

321

318

322

312

296

293

Barsiukų k.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

Gaudžiočių k.

20

20

17

15

14

14

14

13

13

13

Gaušių k.

28

32

33

36

39

38

33

32

34

31

Kanteikių k.

34

34

35

38

38

37

37

36

31

35

Keidų k.

9

11

8

8

8

8

8

8

7

7

Kivylių k.

428

430

416

407

387

378

359

362

350

344

Kyšių k.

6

5

5

5

5

4

4

4

4

4

Klykolių k.

147

147

143

142

134

124

115

109

107

104

Menčių k.

94

95

93

87

80

70

64

67

64

63

Mergeluičių k.

20

19

17

17

16

15

15

15

15

14

Padarbių k.

7

7

5

4

4

4

5

 4

3

3

Pakempinių k.

7

6

6

6

4

4

9

11

9

6

Pasličių k.

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Pašakarnių k.

18

18

20

21

20

22

20

20

20

18

Ramučių k.

440

444

432

421

400

392

379

385

380

369

Raudžių k.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Rudausių k.

22

22

21

17

13

11

11

10

10

9

Sablauskių k.

403

393

382

373

345

329

327

321

333

324

Stipirkių k.

62

71

66

70

65

67

75

77

79

75

Suginčių k.

50

48

49

47

46

44

42

42

49

46

Šventupių k.

15

14

13

13

13

13

13

17

16

14

Tilžės k.

30

31

29

27

28

24

20

22

20

18

Vegerių k.

55

56

48

45

50

53

46

45

45

45

Vėlaičių k.

50

47

48

44

45

46

42

43

39

37

 

Atgal