Papilės seniūnija
 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAPILĖS SENIŪNIJA 

Seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

Tel. +370 425 32 633
J.Basanavičiaus g. 22A, LT-85243 Papilės mstl. 
Internetinė svetainė www.papile.lt
 
 

Atlieka seniūnijos vidaus administravimą, išduoda gyventojams faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, registruoja mirtis, tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, teikia savivaldybei pasiūlymus dėl seniūnijos veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių tvarkymo, kapinių priežiūros, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo, šaukia gyventojų sueigas, rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis ir socialinės rizikos šeimomis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams, koordinuoja bendruomenių veiklą, organizuoja viešuosius darbus, atsako už savo funkcijų vykdymą LR įstatymų nustatyta tvarka.

Seniūnijoje 1998 m. įkurtas savo veikla garsus Papilės seniūnijos rėmimo fondas, kurio lėšomis vykdytas projektas „Papilės kultūros ir istorijos įamžinimas“ gerokai viršijęs 100 tūkst. litų. Veikia Papilės pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“, Papilės neįgaliųjų klubas „Parama“, 7 kaimo bendruomenės: Klaišių, Eglesių „Papartis“, Kairiškių, Daubiškių, Kalniškių, Draginių, Papilės. Klaišių kaimo bendruomenė 2005 m. vykdė projektą , kurio dėka gyvenvietei įrengti valymo įrengimai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. Darbams atlikti bendruomenė gavo per 400 tūkst. litų SAPARD lėšų. Kairiškių kaimo bendruomenė 2005 metų pabaigoje su Mokėjimų agentūra pasirašė sutartį dėl beveik 250 tūkst. litų ES paramos gyvenvietės drenažo sistemos renovacijai. Darbai atlikti 2006 m.

Beveik viską apie Papilės miestelį ir apie Papilės kraštą (istoriją, gamtą, kalbą, tautosaką, etnokultūrą, įžymius žmones ir kt.) galima sužinoti perskaičius monografijų knygą „Papilė“ (3-jų dalių), kurią seniūnijos rėmimo fondo užsakymu „Versmės“ leidykla išleido 2004-2006 m. Tai „Valsčių serijos“ monografijų knyga, kurią rengė 96 autoriai. Iš 127 straipsnių, išspausdintų dviejose knygos tomuose, yra 16 mokslinių, aprobuotų Mokslų darbų komisijos.

2007 metais taip pat rėmimo fondo lėšomis išleistas fotoalbumas „Papilės kraštas“, o 2009 m. – redaktoriaus L. Rozgos redaguotas Papilės krašto žymių žmonių autobiografijų žodynas „Papilė širdyse ir likimuose“.

2009 metais, prieš Šv. Kalėdas kraštietis Vytautas Fokas sukūrė ir Papilei padovanojo internetinę svetainę http://www.papile.lt/. Joje galima rasti beveik viską, kuo gyvena Papilės kraštas.

Gyventojų skaičius Papilės seniūnijoje pagal vietoves metų pradžioje (sausio 1 d.)
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Papilė

994

952

945

922

888

869

862

863

854

847

 828

Augustaičių k.

4

4

3

2

2

2

2

2

2

1

 1

Balsių k.

3

3

3

3

3

4

4

3

4

4

 5

Barvydžių k.

58

53

46

44

41

40

36

33

40

41

 42

Baublių k.

20

17

17

17

16

15

14

12

8

8

 8

Biliūniškių k.

86

84

83

79

73

70

69

65

63

56

 50

Burbiškių k.

7

7

6

7

5

3

4

4

3

9

 4

Čiuinių k.

18

18

18

5

6

5

5

5

5

4

 2

Daubiškių k.

420

415

404

388

378

377

364

364

352

348

 341

Draginių k.

54

51

54

49

48

49

49

48

45

43

 40

Dumbrių k.

84

89

87

84

82

76

69

64

63

63

 64

Eglesių k.

97

99

95

93

89

88

82

90

110

111

 103

Gamėnų k.

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

 5

Gendviliškių k.

0

0

0

0

1

2

8

11

8

1

 1

Gimbetiškės k.

7

6

4

4

3

4

3

2

1

1

 1

Griežių k.

24

21

26

26

25

23

23

22

21

21

 20

Grybiškių k.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

Gumbakių k.

109

106

107

103

99

98

96

84

89

93

 91

Jonaičių I k.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

 4

Kairiškių k.

291

280

269

261

260

243

229

217

214

216

 214

Kalniškių k.

103

84

67

56

76

87

94

92

90

87

 82

Kapėnų k.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

 3

Kerežių k.

13

12

12

11

13

10

7

7

0

0

 1

Kinkių I k.

13

8

7

5

4

6

7

9

8

10

 10

Kinkių II k.

7

7

9

8

8

8

7

7

6

6

 6

Klaišių k.

120

118

118

113

113

112

112

108

116

111

 104

Krioklių k.

0

0

0

12

12

12

8

7

6

6

 6

Latvelių k.

8

8

8

8

8

6

6

7

7

7

 8

Mažūnaičių k.

1

1

1

1

1

1

7

11

5

0

 0

Meškių k.

28

28

28

26

24

24

21

21

25

25

 24

Pagamės k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Pagojų k.

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

 1

Pelkelės k.

329

324

317

305

309

304

288

278

282

270

 269

Rimšių k.

20

20

20

21

20

19

25

25

23

22

 17

Skabeikių k.

10

10

11

12

9

9

9

9

7

6

 6

Šaltiškių vs.

49

45

40

42

40

37

35

22

1

1

 1

Šemetaičių k.

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

 0

Šiaudinės k.

89

85

77

70

65

66

64

57

51

51

 49

Šiliškių k.

11

11

10

13

10

9

10

10

10

15

 14

Šiurkiškių k.

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

 3

Urbonaičių k.

71

84

87

90

65

47

33

34

31

31

 34

Užpelkių k.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

 1

Vegerių k.

32

31

30

32

33

33

33

29

28

24

 27

Vienrankių k.

29

31

32

30

27

25

26

23

22

21

 20

Zubrių k.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

Zubrelių k.

0

4

2

1

2

3

3

4

3

3

 3

 

 
Atgal
easy read