Ventos seniūnija
 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VENTOS SENIŪNIJA 

Seniūnė Genovaitė Mačiuvienė 

Tel. +370 425 39 233
Bausko g. 11, LT-85320 Venta
El. paštas ventos.seniunija@akmene.lt
 
 
 

Seniūnija vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu deleguota kompetenciją vykdyti rajono savivaldybės deleguotas funkcijas, administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai, registruoja mirtis, alieka numatyta tvarka notarinius veiksmus, vykdo rajono tarybos pavestus sprendimus, mero potvarkius, administacijos direktoriaus įsakymus, ruošia jų projektus, teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos veiklos tobulinimo, vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių, miesto teritorijos tvarkymo, socialinės paramos teikimo.
Organizuoja viešuosius darbus. Kartu su kultūros namais rengia šventinius ir kultūrinius renginius.
Seniūnija pagal kompetenciją leidžia įsakymus, priiminėja gyventojus, tvarko kapines, rūpinasi naujų kapinių įrengimu ir jų priežiūra.
Seniūnija atsakinga už civilinę saugą seniūnijoje.
 

Gyventojų skaičius Ventos seniūnijoje pagal vietoves metų pradžioje (sausio 1 d.)
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451

2393

2346

2301

 2283

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

8

8

6

6

 5

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

212

204

205

201

 198

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

68

70

70

62

 62

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

251

240

232

215

 219

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

261

246

236

232

 227

 
 
 
 
 
 
 
Atgal
easy read