DUOBELĖ ( Latvija)

https://www.dobele.lv/

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Duobelės rajonas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1997 m., ši sutartis vėliau buvo tobulinama ir plečiama - 2002-aisiais ir 2004-aisiais metais pasirašytos atnaujintos sutartys. Sovietmečiu irgi būta glaudaus bendradarbiavimo su tuomečiu Duobelės rajonu, būta bendradarbiavimo sutarčių. Tačiau pasirašius pastarąsias bičiulystės sutartis su Duobelės rajonu bendradarbiaujama itin intensyviai, ypač – turizmo, aplinkosaugos, švietimo, kultūros srityse, projektinėje veikloje, nuolat keičiamasi oficialiomis delegacijomis. Glaudžius abiejų rajonų santykius lemia geopolitinė situacija, panašios ekonominės bei socialinės problemos, ūkio raidos tendencijos, nusistovėjusios tradicijos. 

2011 m. birželio 4 d., atsižvelgus į savivaldos vienetų pakeitimus po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais, pasirašyta nauja Duobelės krašto ir Akmenės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis.

Bendradarbiavimo sutartis.

2021 m. liepos 1 d. Latvijoje įvyko savivaldybių reforma, pagal kurią šalies savivaldybių skaičius nuo 119 sumažintas iki 42. Po reformos prie Duobelės savivaldybės teritorijos prijungtos buvusios Aucės ir Tervetės savivaldybės.

2022 m. kovo 11 d. Duobelės savivaldybės meras Ivars Gorskis raštu Nr. 2.12/2.1 (G-1296) kreipėsi į Akmenės rajono savivaldybę su prašymu tęsti ir stiprinti tolesnį bendradarbiavimą, nes 2021 m. liepos 1 d. Latvijoje įvyko savivaldybių reforma. Iki šiol akmeniškiai su Duobelės žmonėmis bendrauja įvairiais būdais ir įvairiuose lygmenyse: kasmet keičiamasi oficialiomis delegacijomis, moksleivių, muzikantų, sportininkų grupėmis, dalyvaujama bendruose projektuose, draugaujama šeimomis.

2023 m. birželio 10 d. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir Duobelės savivaldybės meras Ivars Gorskis pasirašė bendradarbiavimo liudijimą ir sutartį tarp Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės ir Latvijos Respublikos Duobelės savivaldybės. Bendradarbiavimo sutartimi bus siekiama sustiprinti Bocholto miesto ir Akmenės rajono gyventojų bei bendruomenių ryšius ir santykius bei skatinti ir palaikyti abipusius draugiškus mainus.

Bendradarbiavimo liudijimas

Bendradarbiavimo sutartis 

 

Aktuali informacija 2023 m.

Partneriai kalba apie bendradarbiavimą: https://www.youtube.com/watch?v=00AQoD7PsI0 

Akmenės kraštą atvykimu pagerbė užsieniečiai: https://byt.lt/MQJva 

Nuo šiol Duobelėje žydi ir Akmenės krašto alyva: https://byt.lt/PkToe 

Sveikiname Latviją Nepriklausomybės dienos proga: https://byt.lt/VIhMm 

Paveikino tarptautiniai partneriai: https://bit.ly/3Je5XVU.

Aktuali informacija 2022 m.

Latvijoje aptartos bendrų veiklų galimybės: https://bit.ly/3c1taOp

Akmenės kraštas liks užsieniečių prisiminimuose: https://bit.ly/3drX8v9

Aktuali informacija 2021 m.

Draugystė stiprinama per nuotolį: https://bit.ly/3sIQAxW

Valdžių pasikeitimai Dobelės savivaldybėje: https://bit.ly/3ECL4ix

Atgal
easy read