OLFUS (Islandija)

www.olfus.is

 

2015 m. užmegzti pirmieji neoficialūs kontaktai su Olfus savivaldybės atstovais.

2016 m. birželio 11 d. Akmenės rajono ir Olfus savivaldybės Naujojoje Akmenėje pasirašė ketinimų protokolą dėl partneriško bendradarbiavimo. Šio dokumento tikslas – atsižvelgus į abiejų savivaldybių suinteresuotumą, gilinti, stiprinti ir plėsti įvairiapusius ryšius bei skatinti abipusę draugystę ir bendradarbiavimą. Ketina bendradarbiauti šiose pagrindinėse srityse: informacijos apie kultūrą ir istoriją plėtra; dalyvavimas kultūros ir sporto renginiuose; sporto ir turizmo skatinimas; gyventojų mainai, ypač - vaikų ir jaunimo; dalijimasis patirtimi savivaldos srityje ir dėl gamtos apsaugos.

Ketinimų protokolas.

 

Aktuali informacija 2023 m.

Su Nepriklausomybės diena, Islandija: https://www.akmene.lt/naujienos/su-nepriklausomybes-diena-islandija/5701 

Atgal
easy read