Praėjusios kadencijos tarybos narių nusišalinimai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

   

Vladislovas Balkauskas

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, brolis, dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, brolis, dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Nijolė Bartkevičienė

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Stasys Beržinis

   

Jadvyga Dunauskaitė

   

Marius Gricius

(nuo 2022 11 03)

2023 03 27

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Jolanta Ada Januitienė

   

Birutė Kulvinskienė

   

Linas Lileikis

2023 03 27

Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 01 30

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 01 23

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Antanas Lizdenis

   

Tomas Martinaitis

   

Vitalijus Mitrofanovas

   

Saulius Momkauskas

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Apolinaras Nicius

   

Romualdas Norbutas

   

Judita Puzonienė

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo, vyras, dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo, vyras, dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Ramūnas Stonkus

   

Richardas Sudaris

   

Vaidas Vanagas

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

 

Pranciškus Zaramba

   

Vitalija Žakienė

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Irina Žilienė

(nuo 2022-04-25)

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Judita Žilienė

   

2022 metai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Volungės melioracijos statinių naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Melioracijos statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo.

2022 04 25

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Volungės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Melioracijos statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - Tarybos narys yra kitos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Laisvė“ rengiamame projekte „MSNA „Laisvė“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo, Tarybos narys yra kitos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Papilės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastro vietovės melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo, Tarybos narys yra kitos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Volungės melioracijos statinių naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Melioracijos statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo.

2022 03 22

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Laisvė“ rengiamame projekte „MSNA „Laisvė“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo, komiteto narys yra kitos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Papilės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastro vietovės melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija“.

Privatus interesas - sprendimo projekto rengėjas yra artimas asmuo, komiteto narys yra kitos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vladislovas Balkauskas

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba (vadovauja) VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos  2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Nijolė Bartkevičienė

2022 08 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 28

Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės

direktoriaus pareigoms užimti organizavimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 04 25

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 04 19

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Stasys Beržinis

2022 06 27

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Jadvyga Dunauskaitė

2022 12 27

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl  asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – artimas asmuo (sesuo) naudojasi asmeninės pagalbos paslauga.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – artimas asmuo (mama) yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 04 25

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo gydosi Kruopių ambulatorijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 02 15

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – galimas poreikis pasinaudoti dienos socialinės globos paslauga.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Marius Gricius

(nuo 2022 11 03)

2022 12 27

Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys.“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys.“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 12 20

Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys.“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys.“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Jonas Isajevas

(iki 2022 09 15)

   

Jolanta Ada Januitienė

 

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba įstaigoje, kuri yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Birutė Kulvinskienė

   

Linas Lileikis

2022 12 27

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainos patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 02 21

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Akmenės rajono savivaldybės gyventojams  dydžių nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 12 20

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainos patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 22

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 02 15

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Akmenės rajono savivaldybės gyventojams  dydžių nustatymo.

Antanas Lizdenis

2022 04 25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitų.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono savivaldybės administracijoje..

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

 

Tomas Martinaitis

2022 12 27

Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys gyvena Nepriklausomybės alėjoje, Naujojoje Akmenėje..

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 12 20

Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys gyvena Nepriklausomybės alėjoje, Naujojoje Akmenėje..

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Vitalijus Mitrofanovas

2022 11 03

Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Savivaldybės mero vadovaujamas futbolo klubas pretenduoja būti skatinamas pagal tvirtinamą aprašą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ventos grūdai“.

Privatus interesas – Savivaldybės mero vadovaujamas futbolo klubas „Akmenė“ yra UAB „Ventos grūdai“ teikiamos paramos gavėjas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“.

Privatus interesas – Savivaldybės mero vadovaujamas futbolo klubas „Akmenė“ yra UAB „Vaidva“ teikiamos paramos gavėjas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

Privatus interesas – Savivaldybės mero vadovaujamas futbolo klubas „Akmenė“ yra UAB „Akmeresta“ teikiamos paramos gavėjas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Saulius Momkauskas

2022 11 03

Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario treniruojami auklėtiniai pretenduoja būti skatinami pagal tvirtinamą aprašą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2021 metų  veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 10 25

Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario treniruojami auklėtiniai pretenduoja būti skatinami pagal tvirtinamą aprašą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 22

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2021 metų  veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Apolinaras Nicius

2022 11 03

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo – žmona – turi ryšių su UAB „Vaidva“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Romualdas Norbutas

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Judita Puzonienė

2022 03 28

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 22

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Ramūnas Stonkus

   

Richardas Sudaris

2022 03 28

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 03 22

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2021 metų veiklos

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Vaidas Vanagas

2022 12 27

Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys turi nekilnojamojo turto Nepriklausomybės alėjoje, Naujojoje Akmenėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 04 25

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 12 20

Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys gyvena Nepriklausomybės alėjoje, Naujojoje Akmenėje..

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 10 25

Dėl  Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 04 19

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Pranciškus Zaramba

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 10 25

Dėl  nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ventos grūdai“.

Privatus interesas – Tarybos narys turi sandorių su UAB „Ventos grūdai“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Vitalija Žakienė

2022 06 27

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 02 21

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 10 25

Dėl  Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Irina Žilienė

(nuo 2022-04-25)

2022 08 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 06 28

Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės

direktoriaus pareigoms užimti organizavimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 04 25

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Judita Žilienė

2022 11 03

Dėl  sutikimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos dalyvavimui mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniu specialiojo ugdymo centru, atrankoje.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 06 27

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 03 28

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 02 21

Dėl lėšų dydžio mokinių, gyvenančių Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos bendrabutyje, maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 10 25

Dėl  sutikimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos dalyvavimui mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniu specialiojo ugdymo centru, atrankoje.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2022 06 21

Dėl  2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl  2023 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2022 03 22

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2021 metai 

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Akmenės seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra melioracijos sistemų naudotojų asociacijos vadovas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 05 25

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

 Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Akmenės seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra melioracijos sistemų naudotojų asociacijos vadovas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vladislovas Balkauskas

2021 11 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 11 03

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 08 30

Dėl Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 28

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

Privatus interesas – artimas asmuo pretenduoja į kompensaciją.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo vadovauja VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl lėšų skyrimo projektui „Vaikų ir jaunimo centro įkūrimas“ įgyvendinti.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu

2021 03 29

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Kruopių pagrindinės mokyklos vadovas yra artimas asmuo.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 22

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 03 23

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Kruopių pagrindinės mokyklos vadovas yra artimas asmuo.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ artimi asmenys dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Nijolė Bartkevičienė

2021 09 27

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 04 20

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Stasys Beržinis

2021 05 31

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Jadvyga Dunauskaitė

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – artimas asmuo gydosi VšĮ Kruopių ambulatorijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Jonas Isajevas

2021 05 31

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Jolanta Ada Januitienė

2021 09 27

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 09 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 22

Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Ventos ambulatoriją prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 20

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ įstaiga, kuriai ji vadovauja, teikia paraiškas Savivaldybės skelbiamiems konkursams.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ artimas asmuo dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Birutė Kulvinskienė

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Linas Lileikis

2021 12 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d.  sprendimo Nr. T-72 „Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 11 03

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo.

Privatus interesas – artimas asmuo yra egzaminų vykdytojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-29

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 06 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo.

Privatus interesas – artimas asmuo yra egzaminų vykdytojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Antanas Lizdenis

2021-03-29

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitų.

Privatus interesas – artimas asmuo dirba Savivaldybės administracijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Tomas Martinaitis

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Vitalijus Mitrofanovas

2021 11 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.T-235 „Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra futbolo klubo savininkas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Saulius Momkauskas

2021 11 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.T-235 „Dėl  Akmenės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra sporto klubo treneris..

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 11 03

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 08 30

Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre..

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2020 metų  veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre..

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.

Privatus interesas – ­ jis tvirtinamas sporto tarybos sudėtyje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 05 25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre..

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2020 metų  veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre..

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.

Privatus interesas – ­ jis tvirtinamas sporto tarybos sudėtyje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Apolinaras Nicius

2021 05 31

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Romualdas Norbutas

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Judita Puzonienė

2021 11 03

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 08 30

Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirbo egzaminų vykdytoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-29

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narės dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 06 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirbo egzaminų vykdytoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narės dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu

Ramūnas Stonkus

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ jis yra verslininkų asociacijos narys.

Nusišalinimas nepriimtas bendru sutarimu.

2021 02 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Privatus interesas – ­ jis yra verslininkų asociacijos narys.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Richardas Sudaris

2021 11 03

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-29

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – ­ Tarybos narės dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

 

Vaidas Vanagas

2021 11 29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komisijos

sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 11 03

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 09 27

Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose

namuose programos patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 28

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl audito paslaugos.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 26

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-29

Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 11 23

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komisijos

sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 09 21

Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose

namuose programos patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 23

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 04 20

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo dirba Akmenės rajono meno mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Pranciškus Zaramba

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 05 25

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

 Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vitalija Žakienė

2021 05 31

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Judita Žilienė

2021 12 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 08 30

Dėl Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 28

Dėl Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 31

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narys  yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-29

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 02 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nesusidaro kvorumas.

2021 12 21

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 06 22

Dėl Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021 05 25

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas - Tarybos narė  yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.

 Privatus interesas - Tarybos narė  yra valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2021-03-23

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 metai 

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl  2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vladislovas Balkauskas

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – artimas asmuo (brolis) dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – artimas asmuo (dukra) dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – artimas asmuo (brolis) dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – artimas asmuo (dukra) dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Nijolė Bartkevičienė

2020 04 30
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajone pirminės sveikatos priežiūros centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 04 22
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Naujosios Akmenės ligoninėje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajone pirminės sveikatos priežiūros centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Stasys Beržinis

2020 05 25
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

Jadvyga Dunauskaitė

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

Jonas Isajevas

2020 12 28
Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos mokesčio.
Privatus interesas – Tarybos narys yra savivaldybės turto nuomininkas.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 11 30
Privatus interesas – svarstomas klausimas susijęs Medžiotojų ir žvejų draugija.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio.
Privatus interesas – svarstomas klausimas susijęs su jo vykdoma individualia veikla.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 12 22
Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos mokesčio.
Privatus interesas – Tarybos narys yra savivaldybės turto nuomininkas.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 11 24
Privatus interesas – svarstomas klausimas susijęs Medžiotojų ir žvejų draugija.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio.
Privatus interesas – svarstomas klausimas susijęs su jo vykdoma individualia veikla.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Jolanta Ada Januitienė

2020 10 26
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“. Privatus interesas – ­ tarybos narės darbiniai santykiai su UAB „Akmenės cementas“
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 25
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi nekilnojamojo turto objektų, už kuriuos mokamas nekilnojamojo turto mokestis.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

2020 10 20
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“. Privatus interesas – ­ tarybos narės darbiniai santykiai su UAB „Akmenės cementas“
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Birutė Kulvinskienė

 

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

Linas Lileikis

2020 10 27
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 06 29
Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 25
Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinio Krizių centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 14
Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos socialinės globos kainos patvirtinimo.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 06 22
Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinio Krizių centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 22
Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
Tarybos narys nusišalino dėl privataus intereso – darbo Akmenės rajono paramos šeimai centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Antanas Lizdenis

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
Privatus interesas – jo atstovaujama įstaiga teikia paraiškas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Privatus interesas – jo atstovaujama įstaiga teikia paraiškas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 22
Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 11
Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Tomas Martinaitis

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

 

Vitalijus Mitrofanovas

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi nekilnojamojo turto objektų, už kuriuos mokamas nekilnojamojo turto mokestis.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

 

Saulius Momkauskas

2020 11 18
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narys yra Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos pirmininkas.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 10 26
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 2020-2021 m.m. klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 25
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2019 m. veiklos ataskaitai.
 Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Privatus interesas – jo atstovaujamas klubas teikia paraiškas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 11 11
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narys yra Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos pirmininkas.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 10 20
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 2020-2021 m.m. klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka  kvorumo.

2020 06 22
Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2019 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Apolinaras Nicius

2020 05 25
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

Romualdas Norbutas

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Judita Puzonienė

2020 10 26
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 2020-2021 m.m. klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 06 29
Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 10 20
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 2020-2021 m.m. klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka  kvorumo.

2020 06 22
Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės gimnazijoje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vladimiras Silvaško

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
Privatus interesas – jo atstovaujamas klubas teikia paraiškas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Privatus interesas – jo atstovaujamas klubas teikia paraiškas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Ramūnas Stonkus

2020 05 25
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi nekilnojamojo turto objektų, už kuriuos mokamas nekilnojamojo turto mokestis.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

 

Richardas Sudaris

2020 10 26
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“. Privatus interesas – ­ tarybos nario darbiniai santykiai su UAB „Akmenės cementas“
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 25
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi nekilnojamojo turto objektų, už kuriuos mokamas nekilnojamojo turto mokestis.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Vaidas Vanagas

2020 09 28
Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 14
Dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos reorganizavimo.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl sutikimo reorganizuoti Naujosios Akmenės muzikos mokyklą ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklą sujungimo būdu.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 09 22
Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 08
Dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos reorganizavimo.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 12
Dėl sutikimo reorganizuoti Naujosios Akmenės muzikos mokyklą ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklą sujungimo būdu.
Privatus interesas – tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Naujosios Akmenės muzikos mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Pranciškus Zaramba

2020 05 25
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 05 19
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

Vitalija Žakienė

2020 05 25
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 05 19
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.

2020 02 11
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

Judita Žilienė

2020 04 30
Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.
Nusišalinimas nepriimtas, nes nusišalinus nelieka kvorumo ir neįmanoma priimti sprendimo.
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Akmenės r. Kruopių pagrindinei mokyklai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 05 19
Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys nuomoja valstybinę žemę.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – ­ tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 04 23
Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.
Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2020 02 12
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Akmenės r. Kruopių pagrindinei mokyklai.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.
Nusišalinimas priimtas bendru sutarimu.

2019 metai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Andrius Almanis
(kadencija iki 2019-04-15)

2019 02 15
Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Ventos regioninio parko direkcijoje

2019 02 11
Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Ventos regioninio parko direkcijoje

Vytautas Kenstavičius
(kadencija iki 2019-04-15)

2019 03 28
Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas ­– Tarybos narys dirba UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“.

2019 03 20
Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitai.
Privatus interesas ­– Tarybos narys dirba UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“.

Gedas Adomaitis

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019 06 27
Dėl pritarimo projektui „Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“, finansuojamam iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklai ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinti skirtų lėšų.
Privatus interesas – tarybos narys yra Saunorių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.
 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Ventos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Ventos MSNA valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.
Privatus interesas – tarybos narys yra Saunorių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

2019 06 20
Dėl pritarimo projektui „Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“, finansuojamam iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklai ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinti skirtų lėšų.
Privatus interesas – tarybos narys yra Saunorių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.
 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Ventos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Ventos MSNA valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.
Privatus interesas – tarybos narys yra Saunorių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narys.

Vladislovas Balkauskas

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019 06 27
Dėl Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitos.
Privatus interesas – tarybos nario dukra yra klausimo rengėja.

2019-08-29
Dėl lėšų skyrimo iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019-2020 mokslo metais.
Privatus interesas – Tarybos nario žmona dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys nuomoja valstybinę žemę.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo
Privatus interesas – svarstomo klausimo rengėja yra tarybos nario dukra.

2019 06 20
Dėl Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitos.
Privatus interesas – tarybos nario dukra yra klausimo rengėja.

Nijolė Bartkevičienė

2019 04 30
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

2019 05 30
Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros  centro įstatų ir valdymo struktūros patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre

2019 09 26
Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės įstatų patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.
Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

2019 04 25
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

2019 09 19
Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės įstatų patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.
Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Stasys Beržinis

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Komiteto pirmininko pavaduotojas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Jadvyga Dunauskaitė

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Jonas Isajevas

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Jolanta Ada Januitienė

2019-10-24
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.
Privatus interesas – dirba įmonėje, kurios steigėja AB „Akmenės cementas“.

2019-10-17
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.
Privatus interesas – dirba įmonėje, kurios steigėja AB „Akmenės cementas“.

Albinas Klimas

 

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Tomas Martinaitis

2019 04 30
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos nario mama dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

2019-09-26
Dėl pritarimo projekto „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas akmenės rajone“ įgyvendinimui.
Privatus interesas – yra klubo „Energija“ narys, šis klubas yra vienas iš projekto, tvirtinamo Tarybos sprendimu, dalyvių.

2019 04 25
Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos nario mama dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Vitalijus Mitrofanovas

2019 02 15
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
Privatus interesas ­– mero sutuoktinė dirba UAB „Akmenės vandenys“.

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019-09-26
Dėl pritarimo projekto „Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos gatvių atnaujinimas“ įgyvendinimui.
Privatus interesas – jis ir jo artimi asmenys turi nekilnojamojo turto teritorijoje, kurios kelius siekiama atnaujinti tvirtinamu projektu.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – jis ir jo artimi asmenys turi nekilnojamojo turto teritorijoje, kurios kelius siekiama atnaujinti tvirtinamu projektu.
Nusišalinimas nepriimtas.

2019-10-24
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.
Privatus interesas – vadovauja futbolo klubui, kuriam AB „Akmenės cementas“ suteikė paramą.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.
Privatus interesas – vadovauja futbolo klubui, kuriam UAB „Akmeresta“ suteikė paramą.

 

Saulius Momkauskas

2019 03 28
Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019-08-29
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl 2019-2020 m.m. klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.

2019 03 20
Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.
Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas – tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimai nepriimti, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Apolinaras Nicius

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Komiteto pirmininko pavaduotojas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019-10-17
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ pakeitimo.

Romualdas Norbutas

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys nuomoja valstybinę žemę.

Vaidas Vanagas

2019 03 28
Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.
Privatus interesas ­– Tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2019 04 30
Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 08 29
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimai nepriimti, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 08 22
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2019 09 19
Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Vladimiras Silvaško

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019-08-29
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir Sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo
Privatus interesas – Tarybos narys yra Sporto tarybos narys

2019-09-26
Dėl pritarimo projekto „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas akmenės rajone“ įgyvendinimui.
Privatus interesas – vadovauja klubui „Energija“, kuris yra
vienas iš projekto, tvirtinamo Tarybos sprendimu dalyvių.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimai nepriimti, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Ramūnas Stonkus

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Komitetas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Richardas Sudaris

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimai nepriimti, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019-10-17
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.
Privatus interesas – dirba AB „Akmenės cementas“.

Pranciškus Zaramba

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Komiteto pirmininko pavaduotojas nusišalinimų nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

Vitalija Žakienė

2019 02 15
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
 Privatus interesas ­– Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.

2019 03 28
Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas ­– Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
Privatus interesas ­– Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.

2019 06 27
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.

2019-08-29
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės kultūros namuose.

2019-12-23
Dėl lėšų skyrimo projektui „Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Visuomeninės organizacijos „Gražuolė Venta“ finansinio savarankiškumo plėtra teikiant bendruomenei naudingas paslaugas“ įgyvendinti.
Privatus interesas ­– Tarybos narė atstovauja Akmenės rajono vietos veiklos grupei.

2019 03 21
Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaitai.
Privatus interesas ­– Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
Privatus interesas ­– Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.

2019 06 20
Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namuose.

2019-12-17
Dėl lėšų skyrimo projektui „Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro verslo kūrimas“ įgyvendinti.
Dėl lėšų skyrimo projektui „Visuomeninės organizacijos „Gražuolė Venta“ finansinio savarankiškumo plėtra teikiant bendruomenei naudingas paslaugas“ įgyvendinti.
Privatus interesas ­– Tarybos narė atstovauja Akmenės rajono vietos veiklos grupei.

Judita Žilienė

2019 05 30
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi žemės nuosavybės.
Taryba nusišalinimo nepriėmė, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.
Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys turi nuomoja valstybinę žemę.

2019-08-29
Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Mes augame“.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje.

2019-10-24
Dėl didžiausio leistino pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičiaus Akmenės rajono savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose.
Privatus interesas – dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

2019 05 23
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Privatus interesas – tarybos narys ar jo artimi asmenys turi žemės nuosavybės.
Nusišalinimai nepriimti, nes klausimo svarstymas tampa neįmanomas nelikus kvorumo.

2019 08 22
Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Mes augame“.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo.
Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje.

2019-10-17
Dėl didžiausio leistino pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičiaus Akmenės rajono savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose.
Privatus interesas – dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

 

 
Atgal