Pirminė teisinė pagalba

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – pirminė teisinė pagalba) – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos  įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą:

 • prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių,
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo,
 • prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo,
 • prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo,
 • prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo,
 • prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu,
 • taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Asmenys, turintys teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 4. pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Akmenės rajone arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Akmenės rajone, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai. Be to, pareiškėjams turi būti išaiškintos ginčų sprendimo mediacijos būdu galimybės.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys rengia prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo, prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo ir prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjas pareiškia pageidavimą ginčą spręsti mediacijos būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą dėl mediacijos vykdymo. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantys subjektai nurodydami pareiškėjų vardus, pavardes, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę. Jeigu asmuo kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją žodžiu, jis turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo ir priėmimo laikas:

 • pirmadienis 08.00 – 17.00 val.
 • antradienis 08.00 – 12.00 val.
 • trečiadienis 08.00 – 17.00 val.
 • ketvirtadienis 13.00 – 17.00 val.
 • penktadienis (neteikiama)

Pirminę teisinę pagalbą teikia:

Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė

Teisės ir personalo skyrius

Vyriausiasis specialistas Saulius Kvederis, 119 kab., tel. (8 425) 59 732, el. p. saulius.kvederis@akmene.lt 

Ši pateikta informacija yra bendro pobūdžio.

Dėl informacijos apie pirminę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju prašome kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrių, 119 kab. (L.Petravičiaus  a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė), tel. pasiteiravimui (8 425)  59 732 ar į Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti nuoroda: https://vgtpt.lrv.lt/lt/

Atgal