Ginčai dėl teisės aktų pažeidimų

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2019-03-20 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2019 m. kovo 18 d. teikimą Nr. 3-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-260 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ 2 punktu patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“, kuriuo pasiūlyta Akmenės rajono savivaldybės tarybai pakeisti Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūrą numatant, kad jaunimo reikalų koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui. Klausimas vis dar nėra išspęstas, nes tuo pačiu klausimu kitoje apskrityje tarp analogiškų šalių vyksta teisminis ginčas apeliacinės instancijos teisme.

Atgal