Projektiniai pasiūlymai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis informuoti visuomenę apie Reglamento 4 priede 6.1 punkte nurodyto visuomenei svarbaus statinio (naujai statomo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato bendras plotas didesnis kaip 200 m2;) numatomą projektavimą, supažindinime su Nepriklausomybės g. 94 Papilė, Akmenės r. sav., skl. kad. nr. 3205/0001:192, parengtais projektiniais pasiūlymais. Informuojame apie viešą susirinkimą.

Statinių statybvietės adresas: Nepriklausomybės g. 94 Papilė, Akmenės r. sav., skl. kad. nr. 3205/0001:192

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai,

Projektuotojas: UAB „NPS projektai“, įm. kodas: 301637711, adresas: Tilžės g. 151 II aukštas, Šiauliai, Tel. +370  606 92737, el.paštas: info@nps-projektai.lt.

Projekto vadovas: Ineta Kojelienė, tel. +370 671 51666, el.paštas: info@namuprojektas.lt.

Statytojas: R.M.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

  • projektuotojo patalpose Tilžės g. 151 II aukštas, Šiauliai, tel.+370 671 51666, el.paštas: info@namuprojektas.lt, darbo dienomis ir darbo valandomis (9:00-18:00) nuo pranešimo Akmenės raj. savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2018 m. vasario 15d.
  • sklypo vietoje pastatytame stende Nepriklausomybės g. 94 Papilė, Akmenės r. sav, Registruoti laiškai kaimyninių sklypų savininkams nebus siunčiami.
  • Akmenės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Pasiūlymus, pretenzijas, pastabas teikti: raštu arba el. paštu galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas numatomas 2018 m. vasario 20d. 12:00 val. Basanavičiaus g. 23, Papilė, Akmenės raj.

Atgal
easy read