Kalbos patarimai

Apie Akmenės rajono savivaldybėje gatvių pavadinimus

Pastaraisiais metais labai aktyviai stengiamasi suteikti vardus likusioms be pavadinimų gatvėms. Patys gyventojai gali nuspręsti, koks gatvės vardas yra tinkamiausias. Peržvelgus Akmenės rajono gatvių pavadinimus iškyla klausimas, ar kartais nepritrūkstama išmonės ir noro parinkti kuo geresnį pavadinimą?

Gatvės pavadinimą sudaro vardas (žodis ar žodžių junginys, žodžio ar žodžių junginio ir skaitmens derinys) ir gatvės tipo nuoroda (gatvė, skersgatvis, akligatvis, alėja, takas, aikštė ir t. t.). Turi būti laikomasi šių kriterijų: kalbos taisyklingumo; vietovardžių oficialumo ir normiškumo (išnykusių vietovardžių – tik normiškumo); personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims; istorinio įvykio reikšmės Lietuvos valstybei; pavadinimo atitikties visuomenėje priimtoms moralės normoms; pavadinimas neturi trikdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ir diskriminacijos.

Akmenės rajone yra daug gatvių su įvairių augalų pavadinimais, ypač gėlių. Pvz., Bijūnų g., Gvazdikų g., Jazminų g., Jurginų g., Aguonų g., Našlaičių g., Ramunių g., Plukių g., Rūtų g., Rožių g., Tulpių g., Žibučių g., Alyvų g., Astrų g., Dobilų g., Žilvičių g., Šilagėlių g., Kadagių g., Gudobelių g., Lelijų g., Lubinų g., Mėtų g., Nasturtų g., Pakalnučių g., Kalijų g.

Neretai sutinkami vaisių, uogų pavadinimai: Žemuogių g., Braškių g., Spanguolių g., Agrastų g., Serbentų g., Aviečių g., Trešnių g., Vyšnių g., Kriaušių g.

Tradiciniai medžių pavadinimai taip pat vartojami įvardijant gatves. Tikriausiai tokie gatvių pavadinimai buvo sugalvoti, nes ten tie medžiai augo, o gal ir dabar dar auga. Pvz., Akacijų g., Ievų g., Tujų g., Topolių g., Kadagių g., Obelų g., Liepų g., Beržų g., Kaštonų g., Putinų g. Paprastai vartojama daugiskaitos forma. Vienaskaitos forma tinka, kai vardas siejamas su konkrečiu objektu, pavyzdžiui, Ąžuolo skg. – su Rudikių ąžuolu, kuris auga Ventos regioniniame parke.

Akmenės rajono gatvėms pavadinti suteikti patys įvairiausi gyvūnų pavadinimai, tai yra pradedant bitėmis ir baigiant briedžiais (Bičių g., Bebrų g., Kiškių g., Zuikių g., Lapių g., Barsukų g., Šernų g., Stirnų g., Briedžių g.). Iš paukščių pavadinimų minimi tik du – Šarkų g. ir Lakštingalų g. Asmenvardžiai – garsių, kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių vardai ir pavardės. Pavadinime turi būti nurodytas pilnas vardas arba pirmoji raidė ir pavardė. Pvz., Juozo Miltinio g., P. Cvirkos g., J. Janonio, S. Nėries, V. Kudirkos, P. Juodelės g. Išimtis – tradiciškai nusistovėjęs junginys – Dariaus ir Girėno g. Nevengiama ir slapyvardžių, pvz., Žemaitės g., Lazdynų Pelėdos g.

Galima pasidžiaugti, jog yra gatvių su Akmenės kraštui nusipelniusių asmenų pavardėmis. Pvz., J. Dalinkevičiaus g., K. Kasakausko g., A. Mockaus g., L. Petravičiaus a.

Vytauto Didžiojo g., Algirdo g., Gedimino g., Mindaugo g., Kęstučio g., Birutės g. – gatvių pavadinimai, kurie populiarūs visoje Lietuvoje, nes minimi buvę valdovai. Reikėtų nepamiršti, jog gatvėms neteikiami gyvų asmenų vardai.

Nelabai aišku, kokie buvo motyvai turėti Akmenės rajone Puškino vardu pavadintą gatvę. Norint gatvėms suteikti asmenų vardus ir pavardes, reikėtų pasvarstyti, ar asmuo yra daug nusipelnęs Lietuvai ir vietovei, kurioje bus registruojama tokia gatvė.

Labai gaila senųjų kaimų, ežerų, upių ir kt. išnykusių arba nykstančių gražiųjų pavadinimų. Juk anksčiau vos ne kiekviena pieva, maža giraitė turėjo savo pavadinimą. Akmenės rajone buvę kaimai: Adomiškės, Gaugariai, Mikolaičiai, Pakamaniai, Antanaičiai, Gailiškė, Lebeliai, Vyčiai, Lingiškiai, Matutiškiai, Jakai, Jonlaukiai, Karaliai, Liepynai ir t. t. Gražu būtų juos atgaivinti suteikiant gatvių pavadinimus atitinkamoms gatvėms.

Akmenės rajono gatvės pavadintos įvardijant įvairius vietovardžius:

  • Lietuvos miestų pavadinimai: Palangos g., Šiaulių g., Žagarės g., Laižuvos g., Viekšnių g.
  • Akmenės rajone esantys miesteliai: Ventos g., Akmenės g., Papilės g., Kruopių g.
  • Akmenės rajone esantys kaimai: Vegerių g., Eglesių g., Vėlaičių g., Suginčių g., Klykolių g., Vervedžio g., Gaudžiočių g., Ramučių g.
  • Akmenės rajone buvę kaimai: Karpėnų g., Bausko g., Vydaučių g.

Labai pagirtini išskirtiniai pavadinimai, kurie susiję su Akmenės krašte esančiomis Ventos ir Dabikinės upėmis: Pavenčio g., Uždabikinės g. Taip pat nepamirštas Luokavos piliakalnis, kuris yra Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, tarp Vėlaičių ir Kerėžių kaimų, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Lakavos miške. Naujojoje Akmenėje esanti gatvė pavadinta Luokavos g.

Abstrakčios reikšmės žodžiai taip pat vartojami pavadinti gatves: Pergalės g., Taikos g., Vilties g., Svajonių g., Draugystės g., Nepriklausomybės al.

Analizuojant Akmenės rajono gatves pasitaikė ir apibūdinamosios reikšmės pavadinimų, pvz., Naujoji g., Žalioji g., Mažoji g., Didžioji g., Aukštųjų g., Žaliasis skg.

Esama gatvių ir su gamtos reiškinių pavadinimais: Aušros g., Rasų g., Ryto g., Saulės g.

Akmenės rajone yra gatvės, kur minimi beveik visi keturi metų laikų pavadinimai, išskyrus „vasarą“: Pavasario g., Rudens g., Žiemos g.

Neretai pavadinant gatves vartojami objektų pavadinimai. Dažnai pagal toje gatvėje ar kuria nors kryptimi esantį ar buvusį statinį, ar kitą objektą. Pvz., Geležinkelio g., Stoties g., Bokšto g., Mokyklos g., Stadiono g., Miško g., Pamiškės g., Pušyno g., Beržyno g., Dvaro g., Turgaus skg., Parko g., Piliakalnio g., Slėnio g., Kranto g., Šaltinio g., Tvenkinio g., Tilto g., Liepto g.

Reti istoriniai, kultūrinių vietų, įvykių (datų) pavadinimai: Žalgirio g., Kovo 11-osios g. Skaitvardžiai gatvių pavadinimuose reiškiami arabiškais skaitmenimis su linksnio galūne po brūkšneliu, kuris rašomas be tarpų.

Analizuojant Akmenės rajono gatves buvo pastebėta, kad kai kurie pavadinimai kartojasi. Neabejotina, kad esti painiavos, kai tame pačiame rajone yra kelios gatvės vienodu pavadinimu. Po du kartus kartojasi šios gatvės: Akmenės, Žibučių, Lakštingalų, Sodo, Statybininkų, Žemaitės, Rožių, Taikos, Tulpių, Vytauto, Žibučių, Draugystės, J. Janonio, Jazminų, Kadagių, Kęstučio, Klykolių, Mindaugo, Pergalės, Miško, Parko, Tujų, S. Daukanto, Pavasario, Rudens, Birutės, Žagarės, Aušros, Braškių, P. Cvirkos, Gedimino, Liepų, Papilės, Serbentų, Slyvų, Stoties, Tilto, Topolių, Ventos, Vyšnių, Kampo. Išskirtinė yra Kaštonų gatvė, kuri pasikartoja net trijose Akmenės rajono seniūnijose (Venta, Akmenė, Naujoji Akmenė). Minėti gatvių pavadinimai yra tinkami vartoti, gražūs, bet kartais kyla klausimas, gal vis dėlto reikėtų paieškoti ypatingesnio pavadinimo, kuris nesikartotų.

Gyventojai neturėtų būti pasyvūs ir siūlyti tik žinomus ir daug kartų girdėtus vardus. Kiekvienas gatvėvardis turėtų būti suteikiamas dėl kokios nors priežasties, o ne šiaip sau. Labai gražu, kai gatvei suteikiamas pavadinimas dėl tam tikrų istorinių aplinkybių. Tada visas rajono žemėlapis būna lingvistiškai iškalbingas ir saugo miesto istoriją pavadinimuose, pvz., Dvaro g., Žemaičių g., Kamanų g., Sporto g. ir t. t.

Renkant gatvės pavadinimą iš kelių bendrinėje kalboje vartojamų leksinių variantų patariama rinktis teiktinesnį, pvz., ne Topolių g. (kaip yra pavadinta gatvė Naujojoje Akmenėje), o geriau – Tuopų g. Ateityje renkant pavadinimus reikėtų vengti tokių pavadinimų, kaip Statybininkų, Melioratorių, Kapų ir pan. Paprastai žmonėms nelabai patinka ilgi, sunkiai ištariami pavadinimai, taip pat tokie, kurie susiję su neigimais, skaudžiais dalykais ar specifine informacija, kuri tampa nebeaktuali pasikeitus aplinkybėms. Žinoma, dabar šių gatvių pavadinimų nepakeisime, nes tai sukeltų nemažai keblumų, ir pagaliau tie pavadinimai (pvz., Melioratorių g.) – jau istorija ir ją reikia gerbti.

Duodant naujoms gatvėms vardus, reikėtų atsižvelgti į tai, kad to paties kvartalo gatvių pavadinimai nebūtų visiškai skirtingų kategorijų. Jei toje teritorijoje vyrauja gėlių vardai, tai dar vienai naujai gatvei irgi reiktų paieškoti gėlės vardo. Nors kartais sukelia sumaišties tie „gėlynų“ rajonai.

Rekomenduojama gatves pavadinti trumpais, neutraliais gatvių pavadinimais. Reikėtų pasistengti, kad gatvių pavadinimuose būtų įamžinti išnykusių ar nykstančių kaimų vardai, primiršti vandenvardžiai, iš Akmenės krašto kilusių įžymių žmonių vardai, pavardės arba slapyvardžiai. Taip būtų pagerbtas toje vietoje gyvenusių žmonių atminimas, atgaivinti gražūs, originalūs lietuviški pavadinimai.

Linkiu lakios fantazijos ir kantrybės išrenkant originalius gatvių pavadinimus.

Atgal