Kalbos patarimai

Atmintinė dėl įmonių pavadinimų rašymo

  • Kaip rašyti įvairių institucijų, pavyzdžiui, ministerijų, pavadinimus?

Oficialūs valstybinės valdžios įstaigų pavadinimai prasideda tikriniu šalies vardu – Lietuvos Respublika. Kiti pavadinimą sudarantys daiktavardžiai yra bendriniai, todėl rašomi mažąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Pagal tą pačią taisyklę rašomi ir neoficialūs pavadinimai su santrumpomis, pvz., LR finansų ministerija.

Išimtis – aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų, taip pat svarbiausių tarptautinių organizacijų pavadinimai: visi jų žodžiai rašomi didžiąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Europos Taryba ir pan.

Kai vartojamas trumpesnis įstaigos pavadinimas, didžiąja raide rašomas pirmasis jo žodis, pvz.: Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija. Taip pat rašomi ir kiti pavadinimai, pvz.: Lietuvos mokslų akademija (Mokslų akademija), Lietuvos nacionalinis muziejus (Nacionalinis muziejus), Jaunimo darbo centras (Darbo centras).

  • Kaip rašyti pavadinimą: UAB „Kadastro centras“ ar UAB Kadastro centras?

Pavadinimai su gimininės reikšmės (įmonės bendrinį vardą reiškiančiais) žodžiais yra tiesioginės reikšmės, ne simboliniai, ir rašomi be kabučių, pvz., AB Šiaulių bankas (ne AB „Šiaulių bankas“), UAB Šiuolaikinio meno centras (ne UAB „Šiuolaikinio meno centras“), VĮ Registrų centras, UAB Kadastro centras.

Tačiau – akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, viešoji įstaiga „Akmenės būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės vandenys“, nes tokie pavadinimai simboliniai: žodžiai draudimas, būstas ar vandenys  nereiškia įmonės ar įstaigos, taigi šiuo atveju vartojami perkeltine reikšme.

  • Ar autobusų parkų, komunalinių ūkių ir pan. pavadinimus rašyti su kabutėmis?

Tokių pavadinimų rašyba kartais ne visai aiški, nes žodžiai keliareikšmiai. Vis dėlto pamažu nusistovi jų rašymas be kabučių, t. y. jie suvokiami kaip gimininiai žodžiai, reiškiantys įmonės rūšį, pvz.:

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas, Ukmergės komunalinis ūkis, uždaroji akcinė bendrovė Plungės šilumos tinklai (ne uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“), Lietuvos paštas, VĮ Valstybės turto fondas (ne VĮ „Valstybės turto fondas“), UAB Jurbarko optika (ne UAB „Jurbarko optika“), UAB Šilutės autoservisas (ne UAB „Šilutės autoservisas“).

  • Ar reikia rašyti kabutėse įmonės pavadinimą, jeigu jis sudarytas tik iš didžiųjų raidžių?

Jei didžiosios yra keliažodžio pavadinimo raidinė santrumpa – paprastai neoficialus pavadinimas, kabučių nereikia, plg.: Sveikatos apsaugos ministerija – SAM. O jei tai dirbtinis simbolinis pavadinimas, tai jis rašomas su kabutėmis, be tarpų ir skyrybos ženklų, pvz., UAB „NTSG“. 

  • Ar tiesioginės reikšmės pavadinimai linksniuojami?

Tiesioginės reikšmės pavadinimai linksniuojami, taigi valstybės įmonėje Tarptautiniame Palangos oro uoste, AB Šiaulių banką, UAB Kadastro centro, UAB Naujosios Akmenės autobusų parką.

Simboliniai vardai, einantys su gimininiais žodžiais, paprastai nelinksniuojami (bent jau oficialiojoje vartosenoje), pvz., prekybos tinklo „Saulutė“ prekės; kai vartojami be gimininių žodžių, – linksniuojami, pvz., „Saulutės“ prekės, bėgu į „Saulutę“, mačiau „Saulutėje“ ir pan.

Greta Rimkutė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Parengta remiantis VLKK rekomendacijomis dėl įmonių pavadinimų rašymo

Atgal