Kalbos patarimai

Kai kurių švenčių pavadinimų kirčiavimas

Kalboje vartojant švenčių pavadinimus, sudarytus su priesaga -inis, -inė, neretai galima išgirsti skirtingus to paties žodžio kirčiavimo variantus, kai kirtis atitraukiamas į žodžio šaknį arba nukeliamas į priesagą. Dažnu atveju – abu variantai galimi.

Štai, rudeniškos šventės pavadinimas Vėlinės „mirusiųjų minėjimo diena (lapkričio 2 d.)“ gali būti kirčiuojamas ir pagal antrąją kirčiuotę (Vėlìnės), ir pagal pirmąją (Vė̃linės).  2-osios kirčiuotės variantas kirčiuojamas taip: Vėlìnės, Vėlìnių, Vėlìnėms, Vėlinès, Vėlìnėmis, Vėlìnėse, Vėlìnės! 1-osios kirčiuotės variantas kirčiuojamas pastoviai – pirmajame skiemenyje.

Analogiškai kirčiuojami ir kiti švenčių pavadinimai: Jonìnės (2 kirčiuotė), Jõninės (1 kirčiuotė), Onìnės (2), Õninės (1), Devintìnės (2), Deviñtinės (1), Žolìnė (2),Žõlinė (1).

Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informaciją parengė

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Greta Rimkutė

Atgal