Kalbos patarimai

Vandens telkinių pavadinimai

Vietovardis

Kirčiuotė

Kiti linksniai

Vietovardžio rūšis

Pastaba

Agluonà

3

Agluonõs, Aglúonai, į Aglúoną, ties Aglúona, Agluonojè

upė

 

Alsà

4

Alsõs, Al̃sai, į Al̃są, ties Alsà, Alsojè

upė

 

Ašvà

4

Ašvõs, Úvai, į Úvą, ties Ašvà, Ašvojè

upė

 

Avižlỹs

3b

Ãvižlio, Ãvižliui, į Ãvižlį, ties Ãvižliu, Avižlyjè

upė

 

Bugẽnis

2

Bugẽnio, Bugẽniui, į Bugẽnį, ties Bugeniù, Bugẽnyje

upė

 

Būgẽnis

2

Būgẽnio, Būgẽniui, į Būgẽnį, ties Būgeniù, Būgẽnyje

upė

Šalutinis variantas. Kiti variantai: pagrindinis Bugẽnis

Dãbikinė

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

upė

 

Eglesỹs

3b

Ẽglesio, Ẽglesiui, į Ẽglesį, ties Ẽglesiu, Eglesyjè

upė

 

Ger̃vė

2

Ger̃vės, Ger̃vei, į Ger̃vę, ties Gervè, Ger̃vėje

upė

 

Maldẽnis

2

Maldẽnio, Maldẽniui, į Maldẽnį, ties Maldeniù, Maldẽnyje

upė

 

Pievỹs

4

Piẽvio, Piẽviui, į Piẽvį, ties Pieviù, Pievyjè

upė

 

Pragalvỹs

3b

Prãgalvio, Prãgalviui, į Prãgalvį, ties Prãgalviu, Pragalvyjè

upė

 

Šveñtupis

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

upė

 

Trimė́sėdis

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

upė

 

Uogỹs

4

Uõgio, Uõgiui, į Uõgį, ties Uogiù, Uogyjè

upė

 

Vadaksti̇̀s

3b

Vadakstiẽs, Vãdaksčiai, į Vãdakstį, ties Vadakstimi̇̀, Vadakstyjè

upė

 

Virvyčià

4

Virvyčiõs, Virvỹčiai, į Virvỹčią, ties Virvyčià, Virvyčiojè

upė

Pagrindinis variantas. Kiti variantai: šalutinis Virvỹtė

Virvỹtė

2

Virvỹtės, Virvỹtei, į Virvỹtę, ties Virvytè, Virvỹtėje

upė

Šalutinis variantas. Kiti variantai: Virvyčià

Žãrė

2

Žãrės, Žãrei, į Žãrę, ties Žarè, Žãrėje

upė

 

Eibū̃čių pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Girkañčių pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Jáutmalkių li̇́eknas

   

pelkė

 

Kamãnos

2

Kamãnų, Kamãnoms, į Kamanàs, ties Kamãnomis, Kamãnose

pelkė

 

Kar̃niškių pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Kárpėnų pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Kuli̇̀slieknis

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

pelkė

 

Lẽbelių pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Luõkava

   

pelkė

 

Vi̇̀lkaičių pélkė (durpýnas)

   

pelkė

 

Sabláuskių tvenkinỹs

   

tvenkinys

 

Miežių̃ ẽžeras

   

ežeras

 

Parengta remiantis Vietovardžių žodyno (http://vietovardziai.lki.lt/) duomenimis.

Atgal