Atliekų tvarkymas

Atliekų išvežimas

Atliekų rūšiavimas

Atliekų tvarkymui Lietuvoje kasmet skiriama daugiau dėmesio, tačiau gyventojams ir įmonėms vis dar trūksta informacijos, kur ir kaip galima priduoti atliekas. Tam, kad galima būtų greitai ir patogiai vienoje vietoje rasti informaciją apie įvairias atliekas, jų pridavimo vietas ir atliekų tvarkytojus, sukurta interneto svetainė www.atliekos.lt. Šiuo pirmuoju projektu startuoja Aplinkos apsaugos institutas, kuris bendradarbiaujant su visuomene, verslu ir valstybinėmis institucijomis analizuos, vertins ir teiks išvadas, pasiūlymus aplinkos apsaugos srityje ir informuos visuomenę.

Lietuvoje į sąvartynus kasmet išvežama maždaug  3 mln. tonų įvairių atliekų.

Todėl labai svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro - namuose. Tai labai paprasta, tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius: popieriui, plastmasei, stiklui ir bendrą.

Auksinė rūšiavimo taisyklė: jei tikrai nežinote ar mesti – vis tiek meskite. Perdirbimo įmonėse dirbantys darbuotojai patys atsirinks jiems tinkamas perdirbti pakuotes, tačiau darykite tai proto ribose.

Antrinės žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų (gamtinių išteklių).

Kaip rūšiuoti:

Atliekų tvarkymas

Viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje koncesijos sutartimi, kurios sudarymui pritarta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr.T-85 „Dėl koncesijos sutarties teikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas sudarymo“, yra pavestas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui.

Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės:

Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planas:

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai:

Aktualu

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą (atliekų surinkimas ir transportavimas, aprūpinimas konteineriais ir kt.) rajone teikia UAB „Naujosios akmenės komunalininkas“, Stipirkių g. 2, Stipirkių k, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija. Tel.8 425 51684, faksas 8425 56640.

Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Akmenės rajone administruoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Rinkliavos mokėjimo klausimais gyventojus ir juridinius asmenis konsultuoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras konsultantė Akmenės rajone tel. 8 425 53503, adresas: Stipirkių g. 2, Stipirkių k, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija (UAB „Naujosios akmenės komunalininkas“ patalpose (II aukštas)) arba VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui skambinti tel. Nr. (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61, el. p. rinkliava@sratc.lt., adresas: Pramonės g. 15-71, Šiauliai.

 

Atgal
easy read