Nuotekų tvarkymas

Paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) daliniam kompensavimui gauti gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Akmenės rajono savivaldybėje:

  • įsigiję ir įsirengę Įrenginius;
  • planuojantys įsigyti ir įsirengti Įrenginius einamaisiais metais, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Su paraiška pateikiami dokumentai:

  1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopiją;
  2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams, išskyrus teikiant paraišką jau įsigytiems ir įrengtiems Įrenginiams kompensuoti;
  3. jei Įrenginiai planuojami įsigyti ir įrengti, komercinis pasiūlymas preliminariai prašomai kompensavimo sumai pagrįsti;
  4. jei Įrenginiai jau yra įsigyti ir įrengti, pateikiami įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas), sutartis su nuotekų vežėju (įsirengusiems nuotekų kaupimo rezervuarus), objekto perdavimo naudoti aktas (įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius).

Paraiškos priimamos nuo kovo 1 d. iki gegužės 1 d.

Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio arba  nuotekų kaupimo rezervuaro įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

Atgal
easy read