Savanorystė

Savanorystė – tai būdas tobulėti, pažinti save, įgyti naujų žinių ir  profesinės patirties. Jei tau 14-29 metai, neleisk laiko veltui – savanoriauk kultūros centre, muziejuose, mokyklose, darželiuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, regioniniame parke ar kitose, Tau patinkančiose, vietose! Taip pat jau nuo 5 klasės su trumpalaike savanoryste gali susipažinti ir atliekant ugdymo programoje privalomą socialinę-pilietinę veiklą!

Akmenės rajone savanorius priimančių organizacijų sąrašas:

Eil. Nr.

Pavadinimas, adresas

Aprašymas

Ar priima JST savanorius?

Ar priima moksleivius socialinei-pilietinei veiklai?

 Kontaktinis asmuo

1.

Akmenės jaunimo centras IVIDU

Dariaus ir Girėno g. 11, Akmenė

Akmenės jaunimo centras IVIDU yra jauna ir perspektyvi organizacija, atsiradusi iniciatyvaus rajono jaunimo dėka. Organizacija gali pasiūlyti organizacinę, kūrybinę, socialinių įgūdžių įgijimo veiklą.

TAIP

TAIP

 Aurelija Lukė

 info.ividu@gmail.com

2.

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Organizacijos tikslas – skatinti bendrą veiklą; skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje.

TAIP

TAIP

Jeigu tampa JAS Biuro nariais arba prisideda prie didelių renginių

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė

+370 678 64985

akmenesjas@gmail.com

3.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Patrauklus, atviras kaitai, ieškantis inovacijų ir jas diegiantis Centras, sėkmingai įgyvendinantis kryptingą Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Šiame centre trumpalaikiai savanoriai galės užsiimti dekoracijų, plakatų, atvirukų kūrimu, aplinkos tvarkymu, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų mokymu dirbti su kompiuteriais ir pan.

TAIP

TAIP

Vienu metu gali priimti iki 15 moksleivių

Lina Zubavičienė

+37067045735 lina.zubaviciene@jsscakmene.lt

4.

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dvaro g. 15, Agluonų kaimas

Mokiniai Vaikų dienos centre galėtų užsiimti su kitais vaikais, daryti rankdarbius, žaisti žaidimus, organizuoti renginius, filmų vakaraus ir t.t. galėtų gerinti darbinius įgūdžius.

Globos centre galėtų prisidėti prie globos (rūpybos) viešinimo, pagalbos globojamiems ( rūpinamiems) vaikams pamokų ruošoje.

Mokiniai veiklą galėtų atlikti Vaikų dienos centre antradieniais – penktadieniais 13.00-18.00 ir Globos centre pirmadieniais – ketvirtadieniais 08.00-16.45, penktadieniais 08.00-15.30.

TAIP

TAIP

Vienu metu į kiekvieną padalinį daugiausia gali priimti po 4-5 mokinius

Vaiva Spudulienė

+37061433942 vaiva.spuduliene@akmenesvaikai.lt

5.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Naujojoje Akmenėje - Nepriklausomybės al. 25, Akmenėje – Sodo g. 1, Ventoje – Žemaičių g. 35, Papilėje – Nepriklausomybės g. 32, Kruopiuose – Vytauto Didžiojo g. 9, Alkiškiuose – Atžalyno g. 8

Kultūros centras yra įstaiga, vykdanti kultūrinę veiklą, puoselėjanti rajone etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurianti menines programas, plėtojanti švietėjišką, pramoginę veiklą, tenkinanti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojanti profesionalaus meno sklaidą.

TAIP

TAIP

Socialinės-pilietinės veiklos galimybes, laikotarpį, užimtumą derinti atskirai pagal susitarimą su kontaktiniu asmeniu

Rugilė Norvaišaitė

+37067179819

rugile.norvaisaite@akmeneskc.lt

6.

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

V. Kudirkos g. 9 Naujoji Akmenė

Savanoriui pasiūlyti galime įvairias veiklas: nuo bendravimo su skaitytojais, pagalbos teikimo lankytojams naudojantis internetinėmis viešosiomis paslaugomis, bei išmaniaisiais įrenginiais. Inicijuoti, padėti organizuoti bei rengti renginius įvairaus amžiaus žmonėms, edukacinius užsiėmimus vaikams, jaunimui, suaugusiems bei senjorams, rengti vizualus, skelbimus renginiams. Prisidėti generuojant idėjas projekto paraiškų rengimui.

TAIP

TAIP

Vienu metu gali priimti 2-3 moksleivius

Kristina Urniežienė

+37069532044

kristina.urnieziene@abiblioteka.lt

7.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė

Pagrindinis socialinių paslaugų namų tikslas – socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savanoris įstaigoje įsijungs į įdomų ir prasmingą darbinį ir socialinį užimtumą, perims paslaugų gavėjų gyvenimiškas žinias, darbuotojų profesinę patirtį, turės galimybę tobulėti, išreikšti ir įprasminti save, įgyvendinti turimas idėjas. Panaudos savo sugebėjimus, patirtį, realizuos savo pomėgius, įgis naujų žinių bei įgūdžių, susiras naujų draugų, taps reikalingu kitiems, gerai praleis laisvalaikį. Dalyvaus visuomenės gyvenime.

TAIP

TAIP

Gražina Griciūtė

+370 645 32046

grazina.griciute@akmenespn.lt

8.

Akmenės rajono sporto centras

Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir sporto mokykla, kuri tenkina mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, sistemiškai plečia sporto srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius, suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Savanoriams siūlytume organizuoti ir vesti sporto šventes, renginius, dirbti grupių vaikų pagalbininkais. Savanoriai galėtų būti ir internetinės svetainės įvaizdžio kūrėjais, siūlyti naujas idėjas, mintis viešinant ir garsinant mūsų veiklą.

TAIP

TAIP

Viktorija Guginytė

+37061553035

pavaduotojaugdymui@akmenesc.lt

9.

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla

Skyrius „Buratinas“ Ramučių g. 1

Skyrius „Žvaigždutė“ Respublikos g. 22

Skyrius „Atžalynas“ Respublikos g. 4

Savanoriai galės atlikti mokytojo nurodytas veiklas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais. Organizuoti renginius kartu su meninio ugdymo (muzikos) mokytoju, kalendorines šventes. Pravesti kartu su grupių mokytojomis sporto renginius.

Savanorišką veiklą bus galima atlikti palankiu savanoriams grafiku mokyklos darbo laiku.

TAIP

TAIP

Vienu metu gali priimti 8 moksleivius

Neringa Vaičiūtė-Gabalienė

+370 631 09 132

neringa.vaiciute-gabaliene@ikumokykla.lt

10.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija Ventos regioninio parko grupė

Ventos g. 30A, Venta

Nuo pavasario iki rudens moksleiviai galėtų prisidėti prie Ventos regioninio parko puoselėjimo ir gražinimo (šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas), menkaverčių krūmų šalinimas, suoliukų ir kitos rekreacinės infrastruktūros dažymas, augalų ir paukščių rūšių paieška ir identifikavimas (jei moksleivis turi tam kompetencijų), ekskursijų vedimas, parko vertybių pristatymas (tiesiogiai bendrauti su atvykstančiais turistais) lankytojų centre ir kt. Šaltuoju periodu galima rengti ir/ar organizuoti įv. edukacines programas, žygių maršrutus, schemas, maketuoti, rinkti informaciją stendams, interneto svetainėms, kurti žaidimus, kryžiažodžius susijusius su Ventos RP ir pan.

TAIP

TAIP

Vienu metu gali priimti 2 moksleivius

Ramūnas Dulinskis tel. +37067910810 ramunas.dulinskis@saugoma.lt

11.

Žemaitijos saugumų teritorijų direkcija

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato grupė

Pušų gatvė 2, Akmenės II km.

Rudenį moksleiviai gali prisidėti prie aplinkos tvarkymo, jaunesni moksleiviai gali tvarkyti teritoriją aplink lankytojų  centrą, o vyresni galėtų prisidėti prie sumedėjusios augalijos šalinimo šiaurinėje klampinėje. Kitais laikotarpiais taip pat galima pagalba priimant lankytojus lankytojų centre.

TAIP

TAIP

Vienu metu gali priimti iki 20 moksleivių

Kristina Grigaliūnienė

+37061604556

info@kamanos.lt

12.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija

Respublikos g. 13-78,  Naujoji Akmenė

Savanoriams numatomas dalyvavimas „Maisto banko“ akcijose, lankymas ir maisto produktų paketų išdalinimas gulintiems ir vienišiems bendrijos nariams.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti iki 12-15 moksleivių

Klavdija Pušinova

+370 676 16044
dienoscentras2@gmail.com

13.

Akmenės rajono sporto klubas „Energija“

Naujoji Akmenė,

Akmenė

Savanoriams pasiūlytumėm sudalyvauti užsiėmimuose, paruošti patalpas užsiėmimams, pabūti trenerio asistentu

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 2 moksleivius

Vladimiras Silvaško

+370 698 07808, silvasko007@gmail.com

14.

LPF „Maisto bankas“ Akmenės skyrius

Ramučių g. 1c, Naujoji Akmenė

Organizacija kovoja su maisto švaistymu, padeda ir dalina produktus skurstantiems Akmenės rajono gyventojams. Savanoriams būtų siūlomos tokios veiklos: surinktų produktų rūšiavimas, darbas sandėlyje, tvarkos palaikymas, produktų dalinimas gyventojams.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 5 moksleivius

Aivadas Petravičius

+37068959573

15.

Akmenės rajono cerebrinio paralyžiaus bendrija

Klykolių g. 55, Akmenė

Esame nevyriausybinė organizacija, vienijanti neįgalius asmenis ir jų šeimos narius. Savanoriai galėtų padėti žmonėms su negalia, leisti laiką kartu su jais, bendrauti.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 3 moksleivius

Jovita Jankauskienė

+37062195440 negalia.akmene@gmail.com

16.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

Pakalnės g. 1, Kairiškių k., Akmenės r.

Biblioteka – kaimo kultūros ir įvairiapusės  informacijos skleidėja,  prasmingo vaikų,  jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų  laisvalaikio  ir užimtumo  vieta. Savanoriai galės padėti vykdant organizacinę, kūrybinę veiklą, užsiims aplinkos gražinimo, dekoravimo veiklomis.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 2 moksleivius

Salomėja Dapšienė

+37061850831  kairiskiai@abiblioteka.lt

17.

Ventos miesto biblioteka

Žemaičių g. 35, Venta

Ventos miesto bibliotekos misija - teikti kokybiškas paslaugas, kurios tenkintų  bendruomenės ir svečių poreikius švietimo, informacijos teikimo, kultūros srityse. Nuo 2021 m. bibliotekoje įsteigtas Neformalaus vaikų švietimo „Katino Juodžio“ klubas. Savanoriai galėtų prisidėti įvairia pagalba organizuojant renginius bibliotekoje, pristatant spaudinius į namus judėjimo negalią turintiems arba sunkiai vaikštantiems skaitytojams, dalyvaujant įvairiose akcijose, kartu su bibliotekos bendruomene, tai pat padedant vyresnio amžiaus žmonėms naudojantis kompiuteriu, socialiniais tinklais, mokant mokesčius ir kt.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 10 ir daugiau moksleivių

Virginija Varanavičienė 

+37042544241        venta@abiblioteka.lt

18.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

Ežero g.7-9, Eglesių k., Papilės sen., Akmenės r.

Biblioteka – patraukli, saugi ir patogi saviraiškai, darbui, mokymuisi skirta vieta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Skatinanti skaitymo poreikį, aprūpinanti gyventojus informacija, telkianti skaitytojus į biblioteką, tenkinanti jų poreikius.  Savanoriai galės prisidėti prie kasdienių darbų, organizuoti renginius, juos vesti.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 2 moksleivius

Virginija Jankauskienė

+37061645135  

eglesiai@abiblioteka.lt

19.

Akmenės rajono savivaldybės administracija

L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė kviečia 1-2 moksleivius prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos. Savanoriai sau patogiu metu bus kviečiami atlikti susitartas užduotis, pavyzdžiui, kurti vizualus, vykdyti apklausas, rašyti straipsnius ir t.t.

NE

TAIP

Vienu metu gali priimti 1-2 moksleivius nuo 14 metų

Rūta Brazlauskaitė

+37061236762

ruta.brazlauskaite@akmene.lt

Neradai šiame sąraše organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti? Tokiu atveju kreipkis į Jaunimo reikalų koordinatorę Rūtą Brazlauskaitę el.paštu ruta.brazlauskaite@akmene.lt arba tel. +37061236762

O jeigu esate organizacijos vadovai/ atstovai ir norėtumėte savo organizacijoje priimti moksleivius ir jaunimą savanorystei, tuomet pildykite ANKETĄ.  

Ilgiau savanoriaujant pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis. Savanorį organizacijoje lydi kuratorius, kuris padeda planuoti veiklą, suprasti ir įvertinti patiriamas situacijas.

Apie Savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos modelį informacija čia.

Apie nacionalinį Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį informacija čia.

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (sąrašas čia), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis. Sėkmingai baigus JST 6 mėn. trukmės savanorystės programą yra įgyjamas pažymėjimas, suteikiantis 0,25 stojamojo balo į pirmosios pakopos studijas.

Akmenės rajono savivaldybėje JST savanorišką veiklą organizuojanti organizacija yra Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Savanorystę Lietuvoje apibrėžia Savanoriškos veiklos įstatymas, su kuriuo galima susipažinti čia.

Atgal
easy read