Vandentvarka

Geriamojo vandens prieiga viešojoje erdvėje (vietoje):

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas Akmenės rajone teikia UAB „Akmenės vandenys“, paskirta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-183(E).

UAB „Akmenės vandenys“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-244(E).

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 03E-637 „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“  nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas galiojančias nuo 2023 m. liepos 1 d.

UAB „Akmenės vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. D1-629 ,,Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,64 kub. m vienam gyventojui per mėnesį. Nustatytas suvartojamo geriamojo vandens kiekis taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2024 m. sausio 31 d. Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  • Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,64 kub. m gyventojui per mėnesį;
  • Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,64 kub. m gyventojui per mėnesį;
  • Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Akmenės vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,64 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai;

UAB „Akmenės vandenys“:

Atgal
easy read