Vandentvarka

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas Akmenės rajone teikia UAB „Akmenės vandenys“, paskirta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-183(E).

UAB „Akmenės vandenys“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-244(E).

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2020 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 03E-1126 „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas galiojančias nuo 2020 m. lapkričio 13 d.

UAB „Akmenės vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,46 kub. m vienam gyventojui per mėnesį. Nustatytas suvartojamo geriamojo vandens kiekis taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  • Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,39 kub. m gyventojui per mėnesį;
  • Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,39 kub. m gyventojui per mėnesį;
  • Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Akmenės vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado techninę būklę, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,39 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir / ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Akmenės vandenys“:

Daugiau informacijos apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Energetikos ABC

Atgal