Paveldosauga
Akmenės krašto visuomenė labai brangina ir tausoja istorijos ir kultūros paveldą. Akmenės rajone yra 194 kultūros paveldo objektai, Simono Daukanto ir Lazdynų Pelėdos memorialiniai muziejai. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąraše įrašyta 110 objektų, Laikinosios apskaitos istorijos ir kultūros paminklų sąraše - 9 objektai, Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąraše - 2 objektų, Laikinosios apskaitos istorijos ir kultūros paminklų, Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąraše - 20 objektų, Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše – 17, kilnojamųjų kultūros vertybių – 36. Pagal tipologiją: archeologinių vietų sąraše – 11, laidojimo vietų – 76, mitologinių vietų – 1, monumentų – 34, statinių kompleksų – 24, statinių – 12 objektų.
 
LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registras
Archeologija
Laidojimo vietos
Mitologija
Monumentai
Statiniai
Statinių kompleksai
8
71
1
11
7
12
 LR respublikinės ir vietinės reikšmės, naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklai, laikinieji istorijos ir kultūros paminklai
 
Archeologija
Laidojimo vietos
Mitologija
Monumentai
Statiniai
Statinių kompleksai
Respublikinės reikšmės kultūros paminklai
2
-
-
3
-
-
Vietinės reikšmės kultūros paminklai
1
2
-
9
-
-
Laikinieji istorijos ir kultūros paminklai
-
-
-
-
4
5
Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklai
-
2
-
-
-
-
Laikinieji ir naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklai
-
1
-
11
1
7
Iš viso
3
5
-
23
5
12

Išsamesnę informaciją galima rasti svetainėse:

Atgal