Išmoka vaikui

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. 

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

  • vienkartinė išmoka vaikui;
  • išmoka vaikui;
  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
  • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
  • išmoka įsivaikinus vaiką
  • globos (rūpybos) išmoka;
  • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
  • vienkartinė išmoka įsikurti

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

440 Eur

Vienkartinė

Mokama visiems vaikams

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

     

2 vaikai

160 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš tėvų iki

3 vaikai

320 Eur

 

vaikams sukaks 2 m.

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

160 Eur

   

Vaiko pinigai

70 Eur

Kas mėnesį

Mokama visiems vaikams iki 18 m.

Vaiko pinigai neįgaliam vaikui

41,20 Eur

 

arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo

     

ugdymo programą. Išmoka neįgaliam

     

vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

41,20 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar

     

nepasiturinčių šeimų.

     

Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms

     

1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asm. per

     

mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (250 Eur)

Išmoka karo prievolininko vaikui

60 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės

     

karo tarnybos laikotarpiu

Išmoka besimokančio, studijuojančio

240 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui sukaks 2 m., jeigu:

asmens vaiko priežiūrai

   

* tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros

     

išmoką iš "Sodros"

     

* tėvai mokosi ar mokėsi pagal

     

formaliojo profesinio mokymo programą

     

ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę

     

studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

     

*tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje

     

ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

257,20 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės

     

 išmoką iš "Sodros", kai iki numatytos

     

 gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka

160 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta

     

šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją

     

ar vaikų globos institucijoje

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis

160 Eur

Kas mėnesį

Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai

priedas

   

šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui

Vienkartinė išmoka įsikurti

3000 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl

     

 pilnametystės, emancipacijos, santuokos.

     

Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką

320 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant

     

vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko

     

priežiūros išmoką iš „Sodros“

* valstybės remiamos pajamos (VRP) -128 Eur

* bazinė socialinė išmoka (BSI) - 40 Eur

  

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

vilija.zutautiene@akmene.lt

Jūratė Mačienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 742 jurate.mačiene@akmene.lt
Jurgita Borusienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

114

(8 425) 59 739 jurgita.borusiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Toma Diegė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

toma.diege@amene.lt 

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal