Išmoka vaikui

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

 • vienkartinė išmoka vaikui;
 • išmoka vaikui;
 • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
 • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
 • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
 • globos (rūpybos) išmoka;
 • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • vaiko laikinosios priežiūros išmoka
 • vienkartinė išmoka įsikurti
 • išmoka įvaikinus vaiką

Vienkartinė išmoka gimus vaikui (11 BSI)

605 Eur

Vienkartinė

Mokama visiems vaikams ir įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai ar jam gimus buvo išmokėta vienkartinė išmoka

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:    2 vaikai (4 BSI)                   
3 vaikai (4 BSI+ 4 BSI)                         
plius už kiekvieną paskesnį gimusį vaiką (4 BSI)

220 Eur
440 Eur
220 Eur

Kas mėnesį

Mokama  iki  vaikams sukaks 2 metai

Išmoka vaikui (1,75 BSI)
išmoka neįgaliam vaikui (1,03)

96,25 Eur 
56,65 Eur 

Kas mėnesį

Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba iki 23 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Papildoma išmoka 4 (1,03 BSI)

56,65 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar  nepasiturinčių šeimų

Išmoka karo prievolininko vaikui (1,5 BSI)

82,50 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu

Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (6BSI)

330 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui sukaks 2 metai, jeigu:                            * tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš "Sodros"                                                                   * tėvai mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą,                       studijuoja rezidentūroje ar doktorantūroje

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (6,43 BSI)

353,65 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės  išmoką iš "Sodros", kai iki numatytos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka: 
vaikui iki 6 metų (5,2 BSI) 
vaikui nuo 6 iki 12 metų (6 BSI)
vaikui nuo 12 iki 18 metų (6,5 BSI)
vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių (6,5 BSI)

286,00 Eur
330,00 Eur
357,50 Eur
357,50 Eur

Kas mėnesį

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės arba iki 24 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą  ( 6,5 BSI- 357,50 Eur).

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas  (4 BSI)

220,00 Eur

Kas mėnesį

Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka (6 BSI)

330,00 Eur

Kas mėnesį

Laikinosios priežiūros ar apgyvendinimo metu

Vienkartinė išmoka įsikurti (75 BSI)

4125,00 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl  pilnametystės, emancipacijos, santuokos.  Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką (8 BSI)

440,00 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių iki vaikui sukaks 18 m

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 55 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)-176 Eur

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • prašymas (prašymo forma:( SP-1 (pridedama) SP-3(A1) (pridedama));
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką vaikui;
 • jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas - dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
 • įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
 • dokumentus, pagrindžiančius ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Akmenės rajono savivaldybėje – jei asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos Akmenės rajono savivaldybėje ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 • dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką vaikui atsiradimo mėnesio gautas pajamas;
 • kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių gautas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje; 
 • banko sąskaitos rekvizitus.

* Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

vilija.zutautiene@akmene.lt

Gerda Nostienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 785

gerda.nostiene@akmene.lt

Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739 daina.galminiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Toma Diegė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

toma.diege@amene.lt 

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal
easy read