Parama mirties atveju

Nustatomos dvi paramos mirties atveju rūšys:

 • laidojimo pašalpa;
 • parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).

Laidojimo pašalpa

 • Vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžių (440 Eur) laidojimo pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui.
 • Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai vaikas gimsta negyvas.
 • Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Parama palaikams parvežti

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2970 Eur).

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (528 Eur).

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 55 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)-176 Eur

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti socialinės paramos paslaugą:

 • laidojimo pašalpa

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5) (pridedama);
 • laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
 • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:

 • prašymas gauti paramą mirties atveju (forma SP-5);
 • prašymas suteikti pašalpą mirties atveju (forma E 124 pagal ES reglamentą), jei nustatoma, kad išmoką mokės kita kompetentinga valstybė;
 • laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;
 • dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje) (pridedama);
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

* Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

 vilija.zutautiene@akmene.lt

Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739

daina.galminiene@akmene.lt

  

Atgal
easy read