Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Svarbu: nuo rugsėjo 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose bus organizuojami nemokami pietūs. Prašymų teikti nereikia.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti – 2 BSI (110,00 Eur per kalendorinius metus)

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:
• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (264,00 Eur);
• 2 VRP dydžiai (352,00 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
• 2,5 VRP dydžio (440,00 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 

Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 55 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)- 176 Eur

Prašymą-paraišką galima pateikti:

  • dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
  • dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
  • dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Prašymo forma (pridedama):

Prašymo formos SP-11 priedas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  • nustatytos formos prašymas-paraiška;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
  • santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
  • švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
  • pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
  • atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.

   *Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Gerda Nostienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

107 

(8 425) 59 785

gerda.nostiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija (8 425) 39 225 genovaite.pociene@akmene.lt
Donata Bronušienė Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė  Ventos seniūnija (8 425) 39 225 donata.bronusiene@akmene.lt
Toma Diegė Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė Papilės seniūnija (8 425) 59 784 toma.diege@amene.lt 
Eugenija Norkuvienė Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė Kruopių seniūnija (8 425) 43 736 eugenija.norkuviene@akmene.lt

     

Atgal
easy read