Informacija apie maudyklas

INFORMACIJA APIE MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS VYKDYMĄ 2023 METAIS

  1 lentelė. Atliekami laboratoriniai tyrimai pagal HN 92:2018  „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“:

Eil. Nr.

Mikrobiologiniai parametrai

1.1.

Žarninių lazdelių (Esscherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.2.

Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.3.

 Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

2 lentelė. Vandens mėginių surinkimo grafikas:

Eil.

Nr.

Maudyklos, kurių vanduo bus tiriamas

Mėginio paėmimo data

(nuo 2024 m. gegužės 15 d. Iki 2024 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1.

Sablauskių tvenkinys (ties Sablauskių kaimu)

23

06

20

04

18

01

19

03

2.

Ventos upė (ties Ventos miestu)

23

06

20

04

18

01

19

03

3.

Pragalvio tvenkinys

23

06

20

04

18

01

19

03

4.

Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu)

23

 

20

 

18

 

19

 

5.

Kivylių tvenkinys ties Kivyliais

23

 

20

 

18

 

19

 

6.

Kivylių tvenkinys ties Agluona (nauja maudykla)

23

 

20

 

18

 

19

 

7.

Kruopių parko tvenkinys

23

 

20

 

18

 

19

 

8.

Virvytės upė ties Kairiškiais

23

 

20

 

18

 

19

 

9.

Pakalniškių tvenkinys (karjeras)

23

 

20

 

18

 

19

 

10.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.

23

 

20

 

18

 

19

 

11.

Ramučių tvenkinys

23

 

20

 

18

 

19

 

12.

Šaltiškių karjerų tvenkinio maudykla Prie Papilės

23

 

20

 

18

 

19

 

3 lentelė. Smėlio mėginių surinkimo grafikas:

Eil.

Nr.

Maudyklos, kurių smėlis bus tiriamas

Mėginio paėmimo data

(nuo 2024 m. gegužės 15 d. iki 2024 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

1.

Sablauskių tvenkinys (ties Sablauskių kaimu)  (2 vietos)

23

20

18

19

2.

Ventos upė (ties Ventos miestu) (2 vietos)

23

20

18

19

3.

Pragalvio tvenkinys

23

20

18

19

4.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. (2 vietos)

23

20

18

19

5.

Ramučių tvenkinys (2 vietos)

23

20

18

19

6.

Kivylių tvenkinys (nauja maudykla) (2 vieta)

23

20

18

19

4 lentelė. Už maudymosi vietų ir aplinkos priežiūrą atsakingos seniūnijos:

Atstovaujama organizacija

Vardas pavardė

Pareigos

Adresas

Tel. Nr.

El. p.

Papilės seniūnija

Jūratė Šiurkuvienė

Seniūnė

Basanavičiaus g. 23, Papilė,

8 687 83942

jurate.siurkuviene@akmene.lt 

Ventos seniūnija

Genovaitė Mačiuvienė

Seniūnė

Bausko g. 11, Venta

8 670 37678

genovaite.maciuviene@akmene.lt 

Kruopių seniūnija

Rasa Statkuvienė

Seniūnė

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai

8 687 33792

rasa.stakuviene@akmene.lt 

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Zigmantas Stankus

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 646 46517

zigmantas.stankus@akmene.lt 

Naujosios Akmenės seniūnija

Rimvydas Juozapavičius

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 687 33791

rimvydas.juozapavicius@akmene.lt 

Akmenės seniūnija

Antanas Naujokas

Seniūnas

Sodo g. 5, Akmenė

8 687 83941

antanas.naujokas@akmene.lt 

   5 lentelė. Už maudyklų vandens kokybės tyrimų, stebėsenos ir informacijos pateikimo organizavimą atsakingi:

Atstovaujama organizacija

Vardas, pavardė

Pareigos

Adresas

Tel. Nr.

El. p.

Akmenės rajono savivaldybės administracija (maudyklų vandens kokybės  ir paplūdimių smėlio tyrimų organizavimas)

Dalia Sketrė

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji gydytoja)

L. Petravičiaus a. 2

8 672 94261

dalia.sketre@akmene.lt 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (stebėsena, informacijos pateikimas)

Inga Borusienė,

Rūta Liubamirskienė

Direktorė,

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

V. Kudirkog g. 27, Naujoji Akmenė

(8425)37540,

8 606 92032, (8 425) 37539

inga.borusiene@akmenesvsb.lt 

ruta.liubamirskiene@akmenesvsb.lt

Atgal
easy read