Informacija apie maudyklas

NFORMACIJA APIE MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS VYKDYMĄ 2022 METAIS

  1 lentelė. Atliekami laboratoriniai tyrimai pagal HN 92:2018  „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“:

Eil. Nr.

Mikrobiologiniai parametrai

1.1.

Žarninių lazdelių (Esscherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.2.

Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.3.

 Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

   2 lentelė. Vandens mėginių surinkimo grafikas:

Eil. Nr.

Maudyklos, kurių vanduo bus tiriamas

Mėginio paėmimo data (nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1.

Sablauskių tvenkinys

26

9

23

14

28

11

25

8

2.

Pragalvio tvenkinys

26

9

23

14

28

11

25

8

3.

Ventos upė (ties Ventos miestu)

26

9

23

14

28

11

25

 

4.

Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu)

26

 

23

 

28

 

25

 

5.

Akmenės tvenkinys

26

 

23

 

28

 

25

 

6.

Kivylių tvenkinys (nauja maudykla)

26

 

23

 

28

 

25

 

7.

Kruopių parko tvenkinys

26

 

23

 

28

 

25

 

8.

Virvytės upė ties Kairiškiais

26

 

23

 

28

 

25

 

9.

Pakalniškių tvenkinys (karjeras)

26

 

23

 

28

 

25

 

10.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.

26

 

23

 

28

 

25

 

11.

Ramučių tvenkinys

26

 

23

 

28

 

25

 

12.

Šaltiškių karjerų tvenkinio maudykla Prie Papilės

26

 

23

 

28

 

25

 

3 lentelė. Smėlio mėginių surinkimo grafikas:

Eil. Nr.

Maudyklos, kurių smėlis bus tiriamas

Mėginio paėmimo data  (nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

1.

Sablauskių tvenkinys (2 vietos)

26

23

28

25

2.

Pragalvio tvenkinys (2 vietos)

26

23

28

25

3.

Ventos upė (ties Ventos miestu) (2 vietos)

26

23

28

25

4.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. (4 vietos)

26

23

28

25

5.

Ramučių tvenkinys (2 vietos)

26

23

28

25

6.

Kivylių tvenkinys (nauja maudykla) (2 vieta)

26

23

28

25

4 lentelė. Už maudymosi vietų ir aplinkos priežiūrą atsakingos seniūnijos:

Atstovaujama organizacija

Vardas pavardė

Pareigos

Adresas

Tel. Nr.

El. p.

Papilės seniūnija

Jūratė Šiurkuvienė

Seniūnė

Basanavičiaus g. 23, Papilė,

8 687 83942

jurate.siurkuviene@akmene.lt 

Ventos seniūnija

Genovaitė Mačiuvienė

Seniūnė

Bausko g. 11, Venta

8 670 37678

genovaite.maciuviene@akmene.lt 

Kruopių seniūnija

Rasa Statkuvienė

Seniūnė

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai

8 687 33792

rasa.stakuviene@akmene.lt 

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Zigmantas Stankus

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 646 46517

zigmantas.stankus@akmene.lt 

Naujosios Akmenės seniūnija

Rimvydas Juozapavičius

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 687 33791

rimvydas.juozapavicius@akmene.lt 

Akmenės seniūnija

Laura Ulmienė

Seniūnė

Sodo g. 5, Akmenė

8 687 83941

laura.ulmiene@akmene.lt 

   5 lentelė. Už maudyklų vandens kokybės tyrimų, stebėsenos ir informacijos pateikimo organizavimą atsakingi:

Atstovaujama organizacija

Vardas, pavardė

Pareigos

Adresas

Tel. Nr.

El. p.

Akmenės rajono savivaldybės administracija (maudyklų vandens kokybės  ir paplūdimių smėlio tyrimų organizavimas)

Dalia Sketrė

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji gydytoja)

L. Petravičiaus a. 2

8 672 94261

dalia.sketre@akmene.lt 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (stebėsena, informacijos pateikimas)

Inga Borusienė,

Rūta Liubamirskienė

Direktorė,

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

V. Kudirkog g. 27, Naujoji Akmenė

(8425)37540,

8 606 92032, (8 425) 37539

inga.borusiene@akmenesvsb.lt 

ruta.liubamirskiene@akmenesvsb.lt

Atgal