Prekybos viešosiose vietose tvarkos kontrolė

Prekyba ir paslaugų teikimas Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose galimas tik turint leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad leidimas būtinas ir tuomet, kai prekyba ar paslaugų teikimas planuojamas vykdyti Savivaldybės viešojoje vietoje, kuri valdoma nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu.

Už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas mokama vietinė rinkliava. Leidimą išduoda ir vietinės rinkliavos dydį nustato seniūnijos, kurios teritorijoje planuojama vykdyti prekybą ar teikti paslaugas, seniūnas.

Viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje žemėlapis (pasirenkant laukelius: Savivaldybės veikla, Laikinosios prekybos, Paslaugų teikimo vietos).

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami:

  • Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialinę naudą visuomenei, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Akmenės rajono savivaldybės asmenys, prekiaujantys savo išauginta produkcija ar gaminiais (medus, uogos, gėlių, daržovės ir kt.);
  • Renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys);
  • Rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos;
  • Asmenys, prekybą ar paslaugų teikimą vykdantys viešosiose vietose valdomose nuosavybės ar nuomos sutarties pagrindu;
  • Rinkliavos dydis sumažinamas 50 proc. asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 40 proc. ir deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Akmenės rajone.

Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose nuomos ar panaudos pagrindais valdomuose žemės sklypuose, gali tai padaryti pateikdami prašymą ir kitus reikalingus dokumentus seniūnams tiesiogiai, raštu arba per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

Atgal
easy read