Triukšmo prevencija ir kontrolė

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu tiesiogiai: interesantų priimamajame „viename langelyje“, paštu: L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė arba el. paštu: info@akmene.lt pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos pranešimą , kuriame turi būti nurodoma:

  • Informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą (adresą);
  • Planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;
  • Triukšmo mažinimo priemonės.

Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti.

Atkreipiame dėmesį, kad atliekant statybos ar remonto darbus taip pat privaloma paisyti nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko Akmenės rajone:

  • Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10 val. iki 19 val.;
  • Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose darbo dienomis vakaro metu nuo 19 val. iki 21 val. – tik turint visų besiribojančių patalpų, valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.

Teisės aktai:

Atgal
easy read