Melioracija

Numatomi melioracijos darbai:

  • „Akmenės  rajono Eglesių kadastro vietovės  dvigubos pralaidos Eglesio up. techninio darbo projekto parengimas ir remonto darbai“, preliminarus darbų atlikimo laikas 2022 m. gegužės - liepos mėn., Papilės seniūnija.
  • „Akmenės rajono Medemrodės kadastro vietovės up. Bradaulis ir Telingupis up. baseino gr. P-3 paprastojo remonto darbai“, preliminarus darbų atlikimo laikas 2022 m. kovo - rugsėjo mėn., Akmenės seniūnija. Darbų kalendorinis grafikas 2022 m.
  • „Akmenės rajono Purvių, Eglesių kadastro vietovių Vervedžio up. ir jo baseino griovių V-2, V-2-2, V-4, V-4-1, Nr. 1 paprastojo remonto darbai“, preliminarus darbų atlikimo laikas 2022 m. balandžio - spalio mėn., Ventos seniūnija.

  • Lietaus nuotekų tinklų, paviršinio vandens nuvedimui nuo Akmenės LEZ sklypo Ryto g. 4, statyba ir melioracijos įrenginių Menčių k., Akmenės r.  rekonstravimas“, preliminarus darbų atlikimo laikas 2021 m. rugpjūčio - lapkričio mėn., Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija.
  • Akmenės rajono Gulbinų kadastro vietovės Pragalvio up. ir jo baseino griovio Nr. 1 paprastojo remonto darbai, preliminarus darbų atlikimo laikas 2021 m. liepos - lapkričio mėn., Akmenės seniūnija.
  • Akmenės rajono Eglesių kadastro vietovės Eglesio up. paprastojo remonto darbai, preliminarus darbų atlikimo laikas 2021 m gegužės - spalio mėn., Ventos sen.
  • Akmenės rajono Kruopių k. v. gr. Š-2 ir Š-2-8 paprastojo remonto darbai,   preliminarus darbų atlikimo laikas 2021 m gegužės - spalio mėn., Kruopių sen.
  • Akmenės rajono Alkiškių k. v. up. Naujoji Agluona paprastojo remonto darbai, preliminarus darbų atlikimo laikas 2021 m gegužės - spalio mėn., Naujosios Akmenės miesto sen.

Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos darbai

Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas

Atgal