Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

 Eil. nr.   Informacija apie pirkimą Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendindama nuo 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 85 straipsnio 2 dalyje nustatytai pareigai perkančiosioms organizacijoms motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis paskelbti interneto svetainėje, teikia šiuos pagrindimus
1. Sablauskių (vad. Menčių) tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų su detalizuotų techninių sprendinių parengimu pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos (toliau - CPO) kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų  nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
2.  Drūktupio upelio pralaidų Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., rekonstravimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su melioracijos darbais susijusių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
3. LED šviestuvų, apšvietimo atramų ir jų pamatų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, t.y. šviestuvų, atramų ir pamatų, nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
4. Įgyvendinam projektui „Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje“ reikalingų topografinių nuotraukų parengimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų, susijusių su topografinių nuotraukų parengimu, paslaugos nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
5. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
6. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
7. Įgyvendinamo projekto „Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge skyriuje „Statybos rangos darbai be projektavimo“ nėra visai susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių) ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų, drenažo tinklų, apšvietimo tinklų, telekomunikacijų (ryšių)) perkamų darbų grupės. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
8. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ investicijų projekto korekcijos paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge „Investicijų plano ir/ar energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugos“ perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių investicijų projekto korekcijos paslaugos nėra. Perkama investicijų projekto korekcijos paslauga, kurią sudaro patikslintas investicijų projektas ir kartu su investicijų projektu parengtos 2 sąnaudų ir naudos analizės lentelės, investicijų projekto skaičiuoklės palyginimas bei kiti reikalavimai pagal parengtą techninę specifikaciją, kurių nėra nurodyta CPO katalogo pateiktoje techninėje specifikacijoje.

 Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
9. Eismo saugumo priemonės ir jų įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
10. Horizontaliojo dangų ženklinimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
11. Projektui „Ventos gimnazijos, adresu: Ventos g. 13, Venta, Akmenės rajonas, modernizavimas“ reikalingo neįgaliųjų keltuvo ir jo įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių t.y. neįgaliųjų keltuvo nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
12. Įgyvendinamo projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
13. Ventos miesto pėsčiųjų takų įrengimo darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra.

Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
14. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ socialinių būstų pritaikymo neįgaliesiems rangos darbai Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo neįgaliesiems nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
15. Įgyvendinamam projektui „Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato Sodo g. 1 modernizavimas“ apšvietimo įrangos ir garso įrangos komplektų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių (garso ir apšvietimo įrangos) nėra. Atsisžvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.
16. Automobilio pirkimas Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios prekės, t. y. automobilio, nėra galimybės nusipirkti. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO. 
17. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

18. Apšvietimo įrangos komplekto įgyvendinamam projektui "Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato sodo g. 1, modernizavimas" pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkačių prekių, t. y. apšvietimo įrangos, nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.
19. Ventos miesto Miško gatvės rekonstravimo rangos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vyksomas ne per CPO.
Atgal