Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

Nuo 2022 m. pagrindimai (motyvai) nurodomi pirkimo dokumentuose.

 Eil. nr.   Informacija apie pirkimą Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendindama nuo 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 85 straipsnio 2 dalyje nustatytai pareigai perkančiosioms organizacijoms motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis paskelbti interneto svetainėje, teikia šiuos pagrindimus  
2019      
1. Sablauskių (vad. Menčių) tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų su detalizuotų techninių sprendinių parengimu pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos (toliau - CPO) kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų  nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2.  Drūktupio upelio pralaidų Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., rekonstravimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su melioracijos darbais susijusių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
3. LED šviestuvų, apšvietimo atramų ir jų pamatų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, t.y. šviestuvų, atramų ir pamatų, nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
4. Įgyvendinam projektui „Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje“ reikalingų topografinių nuotraukų parengimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų, susijusių su topografinių nuotraukų parengimu, paslaugos nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
5. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
6. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
7. Įgyvendinamo projekto „Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge skyriuje „Statybos rangos darbai be projektavimo“ nėra visai susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių) ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų, drenažo tinklų, apšvietimo tinklų, telekomunikacijų (ryšių)) perkamų darbų grupės. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
8. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ investicijų projekto korekcijos paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge „Investicijų plano ir/ar energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugos“ perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių investicijų projekto korekcijos paslaugos nėra. Perkama investicijų projekto korekcijos paslauga, kurią sudaro patikslintas investicijų projektas ir kartu su investicijų projektu parengtos 2 sąnaudų ir naudos analizės lentelės, investicijų projekto skaičiuoklės palyginimas bei kiti reikalavimai pagal parengtą techninę specifikaciją, kurių nėra nurodyta CPO katalogo pateiktoje techninėje specifikacijoje.

 Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
 
9. Eismo saugumo priemonės ir jų įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
10. Horizontaliojo dangų ženklinimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
11. Projektui „Ventos gimnazijos, adresu: Ventos g. 13, Venta, Akmenės rajonas, modernizavimas“ reikalingo neįgaliųjų keltuvo ir jo įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių t.y. neįgaliųjų keltuvo nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
12. Įgyvendinamo projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
13. Ventos miesto pėsčiųjų takų įrengimo darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra.

Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
 
14. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ socialinių būstų pritaikymo neįgaliesiems rangos darbai Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo neįgaliesiems nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
15. Įgyvendinamam projektui „Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato Sodo g. 1 modernizavimas“ apšvietimo įrangos ir garso įrangos komplektų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių (garso ir apšvietimo įrangos) nėra. Atsisžvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
16. Automobilio pirkimas Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios prekės, t. y. automobilio, nėra galimybės nusipirkti. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
17. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
18. Apšvietimo įrangos komplekto įgyvendinamam projektui "Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato sodo g. 1, modernizavimas" pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkačių prekių, t. y. apšvietimo įrangos, nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
19. Ventos miesto Miško gatvės rekonstravimo rangos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vyksomas ne per CPO.  
20. Garso įrangos komplekto įgyvendinamam projektui "Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros  namų pastato Sodo g. 1 modernizavimas" pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, t. y. garso įrangos, nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
21. Įgyvendinamo projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje" LEAN vadybos metodų diegimo, sertifikavimo ir mokymo paslaugų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
22. Akmenės miesto Puškino gatvės rekonstravimo rangos darbai  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2020      
1.  Įgyvendinamo projekto "Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas" sporto aikštelės apšvietimui reikalingų elektros atvedimo ir pajungimo darbų pirkimas  Pirkimo pražiai CPO kataloge perkančiosiso organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 2.   Akmenės rajono Alkiškių kadastro vietovės griovio D-2 ir Drūktupio upelio rekonstrukcijos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 3. Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 4. Sablauskių tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektinių pasiūlymų, parengtų UAB „Arching“, reikalingų įgyvendinant projektą „Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“, sprendinių konkretizavimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių  paslaugų t.y. projektinių pasiūlymų prendinių konkretizavimo paslaugos nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
5. Lengvojo automobilio nuomos pirkimas Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios prekės nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
6.  Pastato-sporto rūmų (1U3P), kiemo aikštelės (B1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo darbai  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
7. Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje esančios aktų salės vėdinimo sistemos įrengimo ir freskos naikinimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
8. Įgyvendinamo projekto „Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“ paprastojo remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
9.  Įgyvendinamam projektui "Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms" reikalingos medicininės įrangos pirkimas (pagal įgaliojimus) Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiųjų organizacijų poreikius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
10. Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijos adresu: Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė, pastato vandentiekio, šildymo sistemos modernizavimo supaprastinto techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelggiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
11.  Įgyvendinamo projekto "Akmenės laisvosios ekonominės zonos (šiaurinės dalies) infrastruktūros įrengimas" rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
12. Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gamybos, pramonės į kultūros, rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
13. Rekonstravimo rangos darbų, atliekamų pagal techninį projektą „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį, esančio Ventos mieste, rekonstravimo projektas, Nr. 354-00-TP" pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
14. Naujos transformatorinės adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) kataloge perkamos ypatingų statinių – inžinerinių statinių projektavimo paslaugos yra. Per CPO buvo pirkta keturis kartus (CPO134180; CPO132771;CPO132427;CPO130245), tačiau visais atvejais nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktu išaiškinimu, kad neįvykus pirkimui per CPO perkančioji organizaciją pirkimą gali vykdyti pati. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
15. Akmenės rajono Purvių, Eglesių, Medemrodės, Alkiškių ir Gulbinų kadastro vietovių paprastojo remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
16. Projekto „Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ projektavimo paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
17. Įgyvendinamam projektui „Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aikštyno, Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas“ rangos darbų pirkimas pagal parengtą techninį projektą Nr. SS2006-XX-TP

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
18. Ventos gimnazijos sporto salės remonto darbų pirkimas pagal įgyvendinamą projektą "Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas" Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
19. Triukšmą slopinančių sienelių įrengimo Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Menčių k., vietinės riekšmės kelyje AK0265 (Ryto g. Menčių km.) darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes projektuotojas UAB "Plentprojektas" 2020 m. birželio 18 d. raštu Nr. 020/335 "Dėl autorinių teisių perleidimo" patvirtino, kad kitiems tiekėjams savo autorinių teisių neperleidžia. Tokiu būdu perkančiajai organizacijai reikalingą darbo projektą gali parengti tik konkretus tiekėjas UAB "Plentprojektas". Viešųjų pirkimų tarnyba 2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4 S-658 "Spendimas dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu" leido pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu.  
20. Kapitalinio remonto ir rekonstravimų darbų
pirkimas 
Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
21. Daugiabučių namų kiemų sutvarkymo supaprastinto statybos parengimų, rangos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas  Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų ir darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
22. Akmenės rajono savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių projektų ekspertizės paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
23. Akmenės rajono Kruopių k. v. gr. Š-2 ir Š-2-8, Medemrodės k. v. up. Bradaulis ir Telingupis up. baseino gr. P-3, Kairiškių k. v. up. Uogis, Papilės k.v. gr. A-14 ir Alkiškių k. v. up. Naujoji Agluona paprastojo remonto darbų techninių darbo projektų parengimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
24.  Elektros energijos gamybos panaudojant saulės fotovoltines elektrines akmenės rajono savivaldybės įstaigose galimybių tyrimo ir investicijų efektyvumo studijos parengimo paslaugų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
25. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
26. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo paslaugos pirkimas
 Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
27.  LED šviestuvų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
28.  Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
29.  Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, duomenų perdavimo, apdorojimo ir vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugų Akmenės rajono savivaldybėje pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
30.  Triukšmą mažinančių sienučių įrengimo Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje Menčių kaime, vietinės reikšmės kelyje AK0265 (Ryto g. Menčių km) darbų pirkimas
 
  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
31.  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas
 
 Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2021      
1. Įgyvendinamam projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“ reikalingos medicininės įrangos ir baldų pirkimas (pagal įgaliojimus)    Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2. Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbų pirkimas    Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
3.

Ikimokyklinio ugdymo patalpų, esančių adresu: Papilės g. 8-1; 8-1A, Kruopiai, Akmenės r. sav., naudojimo paskirties keitimo paslaugos pirkimas

  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 4.

Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

 
   Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
5.

Rekonstravimo darbų, vykdomų pagal techninį projektą „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį rekonstravimo projektas, Nr. 354-00-TP“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes gavus Viešųjų pirkimo tarnybos sutikimą perkama neskelbiamų derybų būdu.  
6.

Interjero koncepcijos pagal techninį projektą „Pastato - sporto rūmų (1U3p), kiemo aikštelės (b1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo projektas, Nr. 241-2018-TP“ rengimo paslaugų pirkimas 

 Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes gavus Viešųjų pirkimo tarnybos sutikimą perkama neskelbiamų derybų būdu.  
 7.  Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Berželis" pastato atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto darbų pirkimas     Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
8. Baldų, skirtų projekto “Naujosios Akmenės lopšelio – darželio “Atžalynas” patalpų modernizavimas” įgyvendinimui,  pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
9.   Eismo saugumo įrengimo darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių visų darbų nėra.                   CPO kataloge yra tik tam tikri horizontalaus ženklinimo darbai, tačiau visos reikalingos darbų ir paslaugų apimties – įrengimo, priežiūros, garantinės priežiūros, schemų parengimo, taškų nužymėjimo, reikalavimų technikai, matavimo prietaisams nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
10. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano Akmenės rajono savivaldybei iki 2030 m. parengimo paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
11. Pėsčiųjų tilto per Ventos upę į Purvių kaimą, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, paprastojo remonto projektinių sprendinių parengimo paslaugos pirkimas

 Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
12. Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) inventorizacijos paslaugų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
13. Energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų pirkimas CPO kataloge galima įsigyti tik vieno konkretaus objekto energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugą. Šiuo pirkimu perkami  energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų įkainiai (pagal patalpų arba pastatų bei jų dalių skirtingą plotą kv. m) 3 metams, kad nereiktų kiekvienam objektui organizuoti vis naujo pirkimo  
14.  Akmenės rajono savivaldybės kelių ir gatvių dangos remonto ir priežiūros darbų (su projektavimu ir statinio projekto vykdymo priežiūra) pirkimas   Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
15. Interaktyvios įrangos komplektų, skirtų projekto „Naujosios Akmenės lopšelio-darželio ,,Atžalynas“ patalpų modernizavimas“ įgyvendinimui, pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
16. Baldų, skirtų VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrui įgyvendinant projektą, pirkimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio, nes yra netinkamų išmatavimų, siauras baldų techninių parametrų pasirinkimas ir pan., kai kurių prekių kataloge nėra, todėl išskaidžius dalimis siekiama viską įsigyti vienu pirkimu.  
17. Interjero koncepcijos pagal techninį projektą „Pastato - sporto rūmų (1U3p), kiemo aikštelės (b1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo projektas, Nr. 241-2018-TP“ rengimo paslaugų pirkkimas Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes gavus Viešųjų pirkimo tarnybos sutikimą perkama neskelbiamų derybų būdu.  
18. Akmenės rajono savivaldybėje naudojamos savivaldybės vieningos valdymo informacinės sistemos priežiūros, vystymo, naudotojų konsultavimo, mobilaus el. parašo ir laiko žymų transakcijų paslaugų pirkimas Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes gavus Viešųjų pirkimo tarnybos sutikimą perkama neskelbiamų derybų būdu.  
19. Techninio projekto „Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones“, korekcijos paslaugos pirkimas Palaugos perkamos ne per CPO katalogą, nes gavus Viešųjų pirkimo tarnybos sutikimą perkama neskelbiamų derybų būdu.  
20. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimo Sablauskių tvenkinyje statybos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
21.  Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
22.  Dalies vietinės reikšmės kelio kelio AK0265 (kelias 1014-Pašakarniai, Ryto g.) ir Ąžuolų g. AK7206 rekonstravimo darbų pirkimas   Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
23. Lietaus nuotekų tinklų, paviršinio vandens nuvedimui nuo Akmenės LEZ sklypo Ryto g. 4, statybos ir melioracijos įrenginių Menčių k., Akmenės raj., rekonstravimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
24. Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį (I etapas) statybos rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
25. Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį (II etapas) statybos rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
26. Nežymėtų perėjų įrengimo pagal paprastojo remonto aprašą Nr. 8812-XX-PRA rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
27. Baldų, skirtų VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrui įgyvendinant projektą, pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
28. Suaugusiųjų svarstyklių su ūgio matuokle ir KMI skaičiavimu pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
29. Inžinerinių statinių - daugiabučių namų kiemų sutvarkymo techninių darbo projekto parengimo, rangos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Perkamų paslaugų ir darbų CPO kataloge nėra. Perkančioji organizacija techninių darbo projektų, rangos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų neperka atskirai dėl to, kad sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

 
 30.  Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos, įskaitant aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
31. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė 53,185 km esančios sankryžos kapitalinio remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
32. Gatvių ir pėsčiųjų/dviračių takų į LEZ Akmenės rajono savivaldybėje apšvietimo įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
33. Daugiabučių namų kiemų Naujosios Akmenės mieste, V. Kudirkos g. sutvarkymo techninių darbo projektų parengimo, rangos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Perkamų paslaugų ir darbų CPO kataloge nėra. Perkančioji organizacija techninių darbo projektų, rangos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų neperka atskirai dėl to, kad sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.  
34. Akmenės rajono savivaldybėje esančių statinių, kurie neturi savininkų teismo sprendimais pripažinus bešeimininkiais, apleistų ir avarinių statinių griovimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
35. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ socialinio būsto pritaikymo neįgaliesiems rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
36. Esamų gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo į naujus LED šviestuvus, naujų LED šviestuvų ant esamų ir ant naujai įrengtų atramų įrengimo ir gatvių apšvietimo oro linijų demontavimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
37. Akmenės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų priežiūros žiemos laikotarpiu paslaugų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
38. Įgyvendinamam projektui reikalingos medicininės įrangos (pusiau kontaktinių tonometrų ir nešiojamo elektrokardiografo) pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
39. Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai

Statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas kartu, priešingu atveju pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ir/ar sudėtingas techniniu požiūriu. Statinio statybos projektavimas ir statybos darbų atlikimo įsigijimas kartu labai glaudžiai susiję siekiant sutrumpinti statybos darbų trukmę. Statybos darbų rangovas, pasitelkęs savo įmonės specialistus ar papildomus subtiekėjus, gali vykdyti statybos rangos paruošiamuosius darbus ir lygiagrečiai projektuoti gatvę, kelią ar inžinerinį statinį, o gavus teigiamas statybos projektų eksperto išvadas užbaigti pradėtą objektą be papildomų pirkimo procedūrų. Vykdant skirtingas pirkimo su objektu susijusių dalių procedūras (projektavimo paslaugos, ekspertizės paslaugos, rangos darbų pirkimas), jo įgyvendinimas būtų labai ilgas ir reikalaujantis perkančiosios organizacijos didesnio organizacinio ir/arba darbo krūvio, būtų reikalinga  koordinuoti atskirus šių dalių tiekėjus, statybos dalyvius, o tai keltų riziką ne laiku ir netinkamai įvykdyti pirkimo sutartis ar uždelsti panaudoti skiriamą finansavimą. 

 
40. Įgyvendinamam projektui reikalingos medicininės įrangos (pusiau kontaktinių tonometrų) pirkimas
 

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
41. Žemės gelmių geologinio tyrimo ir Akmenės rajone esančios laisvosios ekonominės zonos aprūpinimo požeminiu vandeniu I ir II etapo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
42. Tikslinių kompensacijų ir kitų socialinių išmokų mokėjimo (pristatymo) Akmenės rajono savivaldybės gyventojams (išmokų gavėjams) paslaugų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
43. Keleivinio mikroautobuso pirkimas

CPO kataloge esantiems mikroautobusams neribojamas ilgis – šiuo atveju perkamo automobilio ilgis negali būti ilgesnis nei 550 cm (perkančiosios organizacijos garaže netelpa ilgesnės transporto priemonės). CPO kataloge nurodyta, kad automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija. Perkančiosios organizacijos netenkina toks garantinis terminas (jis per trumpas) – reikalaujama garantija 60 mėn. arba 200 000 km ridos garantija. Be to, CPO kataloge nėra tokio techninio reikalavimo, kad automobilio kėbului būtų suteikiama ne mažiau kaip 12 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.

 
44. Interaktyvios demonstravimo lentos, skirtos projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui, pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poriekius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
Atgal
easy read