Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

 Eil. nr.   Informacija apie pirkimą Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendindama nuo 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 85 straipsnio 2 dalyje nustatytai pareigai perkančiosioms organizacijoms motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis paskelbti interneto svetainėje, teikia šiuos pagrindimus  
2019      
1. Sablauskių (vad. Menčių) tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų su detalizuotų techninių sprendinių parengimu pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos (toliau - CPO) kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje rangos darbų  nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2.  Drūktupio upelio pralaidų Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., rekonstravimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su melioracijos darbais susijusių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
3. LED šviestuvų, apšvietimo atramų ir jų pamatų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, t.y. šviestuvų, atramų ir pamatų, nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
4. Įgyvendinam projektui „Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje“ reikalingų topografinių nuotraukų parengimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų, susijusių su topografinių nuotraukų parengimu, paslaugos nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
5. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių su darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
6. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
7. Įgyvendinamo projekto „Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge skyriuje „Statybos rangos darbai be projektavimo“ nėra visai susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių) ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų, drenažo tinklų, apšvietimo tinklų, telekomunikacijų (ryšių)) perkamų darbų grupės. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
8. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ investicijų projekto korekcijos paslaugos pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge „Investicijų plano ir/ar energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugos“ perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių investicijų projekto korekcijos paslaugos nėra. Perkama investicijų projekto korekcijos paslauga, kurią sudaro patikslintas investicijų projektas ir kartu su investicijų projektu parengtos 2 sąnaudų ir naudos analizės lentelės, investicijų projekto skaičiuoklės palyginimas bei kiti reikalavimai pagal parengtą techninę specifikaciją, kurių nėra nurodyta CPO katalogo pateiktoje techninėje specifikacijoje.

 Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
 
9. Eismo saugumo priemonės ir jų įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
10. Horizontaliojo dangų ženklinimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
11. Projektui „Ventos gimnazijos, adresu: Ventos g. 13, Venta, Akmenės rajonas, modernizavimas“ reikalingo neįgaliųjų keltuvo ir jo įrengimo darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių t.y. neįgaliųjų keltuvo nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
12. Įgyvendinamo projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
13. Ventos miesto pėsčiųjų takų įrengimo darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra.

Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.
 
14. Įgyvendinamam projektui „Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje“ socialinių būstų pritaikymo neįgaliesiems rangos darbai Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo neįgaliesiems nėra. Atsižvelgiant į tai pirkimas vykdomas ne per CPO.  
15. Įgyvendinamam projektui „Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato Sodo g. 1 modernizavimas“ apšvietimo įrangos ir garso įrangos komplektų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių (garso ir apšvietimo įrangos) nėra. Atsisžvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
16. Automobilio pirkimas Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios prekės, t. y. automobilio, nėra galimybės nusipirkti. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
17. Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų pirkimas

Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų t.y. būstų pritaikymo žmonėms su negalia nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.

 
18. Apšvietimo įrangos komplekto įgyvendinamam projektui "Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato sodo g. 1, modernizavimas" pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkačių prekių, t. y. apšvietimo įrangos, nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
19. Ventos miesto Miško gatvės rekonstravimo rangos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vyksomas ne per CPO.  
20. Garso įrangos komplekto įgyvendinamam projektui "Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros  namų pastato Sodo g. 1 modernizavimas" pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, t. y. garso įrangos, nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
21. Įgyvendinamo projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje" LEAN vadybos metodų diegimo, sertifikavimo ir mokymo paslaugų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
22. Akmenės miesto Puškino gatvės rekonstravimo rangos darbai  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
2020      
1.  Įgyvendinamo projekto "Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas" sporto aikštelės apšvietimui reikalingų elektros atvedimo ir pajungimo darbų pirkimas  Pirkimo pražiai CPO kataloge perkančiosiso organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 2.   Akmenės rajono Alkiškių kadastro vietovės griovio D-2 ir Drūktupio upelio rekonstrukcijos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 3. Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių paslaugų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
 4. Sablauskių tvenkinio prieigų kraštovaizdžio tvarkymo, ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektinių pasiūlymų, parengtų UAB „Arching“, reikalingų įgyvendinant projektą „Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“, sprendinių konkretizavimo paslaugos pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių  paslaugų t.y. projektinių pasiūlymų prendinių konkretizavimo paslaugos nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
5. Lengvojo automobilio nuomos pirkimas Pirkimo pražiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios prekės nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
6.  Pastato-sporto rūmų (1U3P), kiemo aikštelės (B1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo darbai  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.   
7. Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje esančios aktų salės vėdinimo sistemos įrengimo ir freskos naikinimo darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
8. Įgyvendinamo projekto „Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“ paprastojo remonto darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
9.  Įgyvendinamam projektui "Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms" reikalingos medicininės įrangos pirkimas (pagal įgaliojimus) Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiųjų organizacijų poreikius atitinkančių prekių nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
10. Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijos adresu: Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė, pastato vandentiekio, šildymo sistemos modernizavimo supaprastinto techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas  Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižvelgiant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
11.  Įgyvendinamo projekto "Akmenės laisvosios ekonominės zonos (šiaurinės dalies) infrastruktūros įrengimas" rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižveliant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
12. Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gamybos, pramonės į kultūros, rangos darbų pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižveliant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
13. Rekonstravimo rangos darbų, atliekamų pagal techninį projektą „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį, esančio Ventos mieste, rekonstravimo projektas, Nr. 354-00-TP" pirkimas Pirkimo pradžiai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų nėra. Atsižveliant į tai, pirkimas vykdomas ne per CPO.  
Atgal