Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas, 2024-01-23, Nr. A-43  

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas, 2022-04-25 Nr. T-98  

Projektų finansavimo nuostatai

2022-10-27 Nr. A-571, 2023-12-19 Nr. A-709  

Paraiška

 

Paraiškos forma

Vertinimo komisija

Vertinimo komisija ir jos darbo reglamentas, 2024-01-02 Nr. A-5

 

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška gauti lėšų

   

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   

3. Veiklos ataskaita

   

Suvestinė ataskaita

   
Atgal