Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas 2022-02-02, Nr. A-67  

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas  

Projektų finansavimo nuostatai

Projektų finansavimo nuostatai, pakeimas 2021-02-19, Nr. A-78  

Paraiška

 

Paraiškos forma

Vertinimo komisija

Vertinimo komisija ir jos darbo reglamentas

 

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška gauti lėšų

   

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   

3. Veiklos ataskaita

   

Suvestinė ataskaita

   
Atgal