Naujienos

Dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

Naujienos

Įsigaliojus Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254, nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešieji juridiniai asmenys) (toliau – panaudos davėjai), kurie perdavė savo turimą būstą  neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais užsieniečiams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nurodytas sąlygas,  gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą.

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) užsieniečiui (toliau – užsiregistravęs užsienietis), panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo užsieniečio registracijos Migracijos departamente dienos.  Kompensacijos mokėjimo laikotarpis – 3 mėnesiai.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Akmenės rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrių (toliau – Skyrius). Prieš atvykstant į Skyrių reikia registruotis tel. 8 425 59733 – bus paskirtas Jums patogus apsilankymo laikas. Reikia pateikti: laisvos formos prašymą (pildomas Skyriuje); panaudos sutartį; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymus galima teikti ir elektroninėmis priemonėmis, taip pat per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymai, siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 425 59733 arba el. p. vilija.zutautiene@akmene.lt.lt.

 

 

Socialinės paramos skyriaus informacija 

Atgal