Skelbimai

Informacija dėl rengiamų kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektų ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų projektavimo

2022 m. iš esmės atnaujinti Akmenės rajono savivaldybės laisvo valstybinio fondo planai, (papildyta naujomis teritorijomis, kurios anksčiau nebuvo pažymėtos). Pradedamuose rengti žemėtvarkos projektų teritorijose suinteresuoti asmenys eiliškumo tvarka gali teikti prašymus dėl žemės sklypų projektavimo ilgalaikei nuomai. Prioritetas teikiamas ilgalaikei nuomai (prieš laikiną naudojimą), nes susiformuoja sklypai turintys aiškias ribas. Šie sklypai registruojami valstybės įmonėje Registrų centre, sudaromos ilgalaikės nuomos sutartys.

Pagal Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 6 punktą žemės ūkio paskirties sklypai, kurių nenumatoma išnuomoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nurodytoms reikmėms, išnuomojami be aukciono. Pirmumo teisę išsinuomoti žemės sklypus be aukciono turi:

  1. fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti, išduotą pagal žemės ūkio ministro patvirtintus ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus;
  2. Lietuvos arba užsienio juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, nurodyti šių Taisyklių 6 punkte, pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti žemės sklypą.

Jeigu keli asmenys, nenurodyti šių Taisyklių 6 punkte, pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, šis žemės sklypas jiems išnuomojamas uždarajame aukcione.

Asmenys, kuriems žemė suteikta laikinai naudotis, kaskart rengiant žemėtvarkos projektą informuojami apie galimybę teikti prašymus formuoti šiuos sklypus ilgalaikei nuomai. Jeigu šie asmenys nustatytais terminais prašymų nepateikia, šios teritorijos gali būti projektuojamos kitiems asmenims eiliškumo tvarka.

Prioritetas teikiamas ilgalaikei nuomai (prieš laikiną naudojimą), nes susiformuoja sklypai turintys aiškias ribas. Šie sklypai registruojami valstybės įmonėje Registrų centre, sudaromos ilgalaikės nuomos sutartys.

Asmenys, kuriems suteikti sklypai laikinam naudojimui, miestelių teritorijose, (ar pageidautų naudotis dar nesuteiktus valstybinius žemės ūkio paskirties sklypus), kviečiame aktyviai teikti prašymus žemės sklypų projektavimui žemėtvarkos projektuose nedelsiant. Šie sklypai (didesni nei 10 arų) per 2023 m. turi būti suprojektuoti, parengtos kadastrinių matavimų bylos ir sudarytos žemės nuomos sutartys. Neišnuomotų sklypų miestelių teritorijose nuo 2024 m. sausio 1 d. naudojimas bus nutrauktas, šių teritorijų negalėsite deklaruoti. Primenu kad Akmenės rajono savivaldybėje yra šie miesteliai: Papilė ir Kruopiai.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI RENGIAMUOSE ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUOSE.

Preliminarus artimiausiu metu rengiamų žemėtvarkos projektų pradžios rengimo grafikas:

- šiuo metu rengiami Kruopių, Ramučių, Gulbinų, Purvių ir Kairiškių kadastro vietovių žemėtvarkos projektai:

- iki gruodžio 15 d. turi būti pradėti rengti Kivylių ir Pakalniškių kadastro vietovių žemėtvarkos projektai;

- 2023 m. I ketvirtyje turi būti pradėti rengti Papilės, Eglesių ir Jučių kadastro vietovių žemėtvarkos projektai.

Išsamesnę informaciją apie rengiamus projektus (laisvus plotus, nustatytus terminus) Jūs galite rasti tinklapyje www.nzt.lt , rubrikoje „Žemės reforma“.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus informacija

Atgal